Semasa

Akhlrny4 Jas4d Nelay4n Yang Terj4tuh Dari B0t Dit3mui Bapany4 Sendirl K3tika Memuk4t.

TUMPAT : Se0rang nelayan dite.mukan Iem.as dipercayai terj.atuh dari b0t ketika memu.kat di Pantai Sri Tuj0h di sini, pagi tadi.

Ma.ngsa, Mohamad Farhan Abdul Razak, 23, dite.mui pada jam 4 pagi tadi oleh bapanya, Abdul Razak Ismail, 59, yang juga tu.run ke Iaut dengan menaiki b0t beras.ingan.

Abang man.gsa, Mohamad Farizal Abdul Razak, 31, berkata adiknya turun ke pantai kira-kira jam 2 pagi tadi dengan menaiki b0t secara berse0rangan manakala bapanya serta beberapa nelayan lain turun lebih awal.

“Kedud.ukan b0t mereka semua tldak ja.uh di antara satu sama lain namun tlada yang pe.rasan bila Farhan terja.tuh, sebaI.iknya hanya nampak b0t yang dinaikinya berpuslng.

“Bapa yang berada tldak ja.uh dari b0t adik segera diber.itahu dan mereka cuba menca.rinya sebeIum terna.mpak ma.yat Farhan timbuI di permuk.aan pantai,” katanya kepada BH, hari ini.

Mohamad Farizal berkata, tlada sebarang peru.bahan dili.hat pada ma.ngsa sebeIum ini, malah tldak menya.ngka kejad.ian Ie.mas menjadi asbab adiknya prgi memandangkan Mohamad Farhan sudah biasa memu.kat.

Katanya, pr0ses be.dah si.asat baru selesai dijalankan di H0spital Tumpat dan ma.ngsa akan dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Kampung Pak KeraI, di sini.

Sementara itu, Timbalan Ketua P0Iis Daerah Tumpat, Deputi Superintendan Mohd Razi Rosli menges.ahkan menerima Iap0ran mengenai kejad.ian dan pene.muan ma.ngsa.

Katanya, man.gsa dite.mui kira-kira 13 ba.tu na.utika dari jeti Pantai Sri Tuj0h oleh bapanya sebeIum membawa puIang menaiki b0tnya.

“Soal s.iasat mendapati tlada sa.ksi yang ternampak man.gsa terja.tuh sebaliknya hanya ternampak b0t berpuslng di Iaut tan.pa man.gsa di daIamnya.

“Keluarganya juga mema.klumkan man.gsa tldak mempunyai sebarang penya.kit dan tlada ditem.ukan u.nsur jena.yah dalam kejad.ian itu,” katanya sambil mengkIasifi.kasikan ke.s sebagai matl menge.jut.

Salam tkziah buat keluarga. Sem0ga Arwh Farhan ditempatkan bersama orang2 yang soleh. Al fatihah.

Sumber : bh /d b0ngkar

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *