Semasa

Al- fatihah, Che Ramli Wart4wan Sambil4n Telah Mengh4dap llahi Ketik4 Dalam Perjal4nan Balik Ke Rum4hnya.

KELANTAN : K0ta Bharu, Wartawan sambiLan Me.dia Pri.ma Berhad (MPB), Che Ramli Ibrahim, menin.ggaI dunia selepas pen.gsan di dalam kende.raan pacuan 4 r0da di Kampung PuIai, Gua Musang, semalam.

Che Ramli, 62 tahun, disa.hkan menin.ggaI dunia pada pukul 4 petang, di H0spital Gua Musang (HSM), di sini.

Man.gsa sebelum itu dalam perJal.anan balik selepas seles.aikan tugas.an di sebuah kebun buah-buahan di kawasan berkenaan.

Kawannya, Sharuddin Ibrahim, 59 tahun, yang turut sama dalam tuga.san tersebut memberitahu, man.gsa sebelum itu ada mengadu rasa pen.ing kepala dan mu.ntah sebelum diminta ber.ehat dalam kender.aan berasingan.

“Che Ramli menaiki kender.aan lain milik se0rang pekebun, namun tidak lama selepas itu saya diberitahu dia tiba-tiba pen.gsan ketika bersa.ndar di bahagian penumpang depan.

“Arw.ah kemudiannya dikeJ.arkan ke H0spital Gua Musang sebelum disa.hkan menin.ggaI dunia kira-kira pukul 4 petang,” katanya ketika dihubungi.

Che Ramli yang baru 2 tahun bers.ara sebagai kakiTangan Jabatan P0s Malaysia berkhi.dmat sebagai warta.wan sambilan sejak lebih 40 tahun lepas.

Menurut anaknya, Hafizi Che Ramli, 32 tahun, bapanya tak menu.njukkan sebarang perub.ahan dan tetap akt.if turun padang mencari berita term.asuk hari ini dan semalam.

“Sebab itu semasa diberita.hukan ayah pen.gsan dan menin.ggaI dunia, kami seakan tak percaya sebab dia kelih.atan sih.at cuma dia ada mengh.idap kenc.ing manis serta dar.ah tinggi sahaja sejak beberapa tahun lepas.

“Selepas pr0ses bed.ah sias.at selesai, arw.ah akan dikebu.mikan di Tanah Perku.buran islam Kampung lem.baga malam tadi,” kata anak ke 4 dari 5 beradik itu.

Sama-sama kita semua sede.kahka Al-Fatihah buat ar.wah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *