Semasa

Kanak2 3 Tahun Lem4s Akib4t Terj4tuh Dari Rum4h B0t.

HULU TERENGGANU : Se0rang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun menin.ggaI dunia aklbat Iem4s seIepas terj4tuh dari rumah b0t di Air Trjun Iasir, Tasik Kenyir, di sini pada Jumaat.

Kejad.ian berlaku pada jam 8.20 malam ketika m4ngsa, Muhammad Al Fateh Muhammad Khairul Aiman sedang bercuti di kawasan peran.ginan itu bersama ahli keluarganya.

Ketua P0Iis Terengganu, Datuk Rohaimi Md Isa berkata, keluarga m4ngsa diIap0rkan bert0Iak dari jeti Pengk.alan Gawi ke Tasik Kenyir dengan menai.ki rumah b0t pada jam 3 petang.

“Ketika bapa m4ngsa sedang menga.mbil air sembahyang untuk menunaikan s0lat Isyak pada jam 8.20 malam, rakannya mema.klumkan Muhammad Al-Fateh terj4tuh dari rumah b0t dan terus tengg.eIam.

“Se0rang kakltangan rumah b0t bertlndak t3rjun ke dalam air dan berjaya menyeI.amatkan kanak-kanak ini namun m4ngsa tldak se.darkan diri lalu diberi b4ntuan pern4fasan,” katanya pada Sabtu.

Menurut Rohaimi, m4ngsa yang tin.ggal di Kampung Sebe.rang Takir, Kuala Terengganu dibawa ke jeti Peng.kaIan Gawi menggu.nakan b0t Iaju namun dis.ahkan m3ninggaI dunia pada jam 10.48 malam.

“M4yat m4ngsa dihantar ke H0spital HuIu Terengganu bagi tujuan be.dah si.asat. Saya mena.sihati ibu bapa supaya sentiasa mema.ntau perge.rakan anak-anak bagi mengeIak berlakunya kejad.ian tldak dii.ngini,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya t4bah atas kehiI.angan anak tersayang. Al fatihah wildan syurga.

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *