Semasa

‘Pergi Ketik4 Menc4ri Rez3ki Bers4ma’ – Su4mi Ist3ri M4ut Motosik4l R3mpuh L0ri.

SEP4NG : Sepasa.ng suami isteri m.aut selepas mot0sikal yang din.aiki mereka mere.mpuh belak.ang sebuah l0ri dalam kemal.angan jalan raya di Kil0meter (KM) 49 Jalan Cyberjaya/De.ngkil menghala ke Cyberjaya di sini, hari ini.

Ketua P0lis Daerah Sepang, Asisten Komisi0ner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, kejad.ian berl.aku kira-kira pukul 12.05 tengah hari tadi.

Beliau berkata, sias.atan mend.apati, sebelum kejad.ian berl.aku ma.ngsa yang menun.ggang mot0sikal jenis Benelli sedang dalam perjal.anan dari arah De.ngkil mengh.ala ke arah Cyberjaya.

“Bagaim.anapun, seti.banya di l0kasi kejad.ian, mot0sikal itu mere.mpuh bah.agian belak.ang sebuah l0ri yang sedang berh.enti di lor0ng kecem.asan kerana mengal.ami mas.alah ker0sakan enjin.

“Ak.ibat pelan.ggaran itu, kedua-dua ma.ngsa terca.mpak ke atas jalan raya dan menin.ggal du.nia di te.mpat kejad.ian,” katanya dalam satu kenyat.aan di sini hari ini.

Wan Kamarul Azran berkata, kedua-dua ma.ngsa dis.ahkan m.aut di tempat kejad.ian dan diha.ntar ke H0spital Serdang untuk bed.ah sias.at.
“P0lis sedang dalam usa.ha meng.esan wa.ris si m.ati,” katanya.

Katanya, k.es disias.at di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *