Semasa

Pilu, 2 Ber4dik dan Se0rang Warg4 Em4s M4ut Dalam Nah4s Kemal4ngan Yang Ng3ri Di Seg4mat.

SEG4MAT : Tiga m.aut term.asuk dua beradik manakala se0rang ced.era selepas terl.ibat dalam kemal.angan memb.abitkan dua kereta dan sebuah mot0sikal berha.mpiran Kampung Melayu Raya di sini pada Selasa malam.

VIDE0 RAK.AMAN KEMAL.ANGAN DI BAWAH SEKALI

Ketua P0lis Daerah Segamat, Superint.endan Bahrin Mohd Noh berkata, kemal.angan ters.ebut berl.aku jam 8.20 malam mel.ibatkan kereta F0rd Fiesta, pacuan empat r0da Mitsubishi St0rm dan sebuah mot0sikal.

“Kemal.angan berlmaku apabila F0rd Fiesta dari arah Labis ke Segamat hil.ang kaw.alan sebelum melan.ggar sebuah mot0sikal dari arah yang sama.

“Kemudian F0rd Fiesta terb.abas dan masuk ke lal.uan bertent.angan dan melan.ggar Mitsubishi St0rm.

“Ak.ibat kemal.angan itu, dua beradik iaitu pemandu F0rd Fiesta, Thomas Tio Jia Wang, 19, dan penumpang, Tio Kah Yong, 20, menin.ggal dun.ia di tempat kejad.ian,” katanya ketika dihub.ungi Sin4r Hari4n, pada Rabu.

Katanya, pem.andu Mitsubishi Storm, Ab Razak A Ghani, 60-an, ced.era par.ah dan meni.nggal dun.ia semasa mener.ima raw.atan di H0spital Segamat.

Menurutnya, lelaki yang menun.ggang mot0sikal itu pula ced.era dan ke.s berken.aan disia.sat di bawah Sek.syen 41(1) A.kta Pengangkutan Jalan 1987.

Sementara itu, K0mander 0perasi dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Bandar Baru Segamat, Pegawai B0mba Kanan II Kenny Ismol Abd Rahman berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan berhub.ung kejad.ian ters.ebut pada jam 8.29 malam.

Sus.ulan itu katanya, seramai 10 angg0ta dengan sebuah jentera Fi.re Resc.ue Tend.er (FRT) dan satu U.nit Bant.uan Perkhid.matan Kecem.asan (EMRS) kemud.ian dikej.arkan ke l0kasi kejad.ian.

“Pihak b0mba berti.ndak mengel.uarkan dua ma.ngsa ters.epit dalam kereta ters.ebut sebelum menyer.ahkan kepada pihak p0lis untuk tind.akan selanj.utnya. Ma.ngsa yang ced.era dih.antar ke H0spital Segamat untuk raw. atan lan. jut.

“0perasi menyel.amatkan ma.ngsa tam.at pada jam 11.35 malam,” katanya dalam satu kenyataan pada Rabu.

SEGAMAT : Tiga m.aut manakala se0rang penun.ggang mot0sikal ced.era dalam satu kemal.angan memb.abitkan tiga kender.aan di Jalan Kampung Melayu Raya, Segamat, di sini malam semalam. pic.twitter.com/2LmnGcxjPt

— Vide0 Vir4l Malaysia (@video_malaysia) October 27, 2021

Sumber : SH dan medi4 s0si4l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *