Semasa

Pilu, Angg0ta P0lis Menlngg4l Duni4 Sec4ra Meng3jut Und4ng Seb4k.

Puch0ng : Se0rang angg.ota p0Iis berp4ngkat K0peraI menin.ggaI du.nia semalam diperc.ayai berpu.nca dari se.sak naf.as, namun ini hanya Iap0ran awal segala makI.umat la.njut akan dimakl.umkan pih.ak berw.ajib.

Melalui perk0ngsian faceb00k ” Friends 0f PDRM ” memakl.umkan Kpl Shaharudin Shahid yang bert.ugas di BaIai P0Iis Putera Perdana disa.hkan menin.ggaI dun.ia semalam.

Jen.azah berada di H0spital Putrajaya untuk tind.akan la.njut namun pun.ca sebenar kemat.ian arw4h Kpl Shaharudin Shahid beIum dis.ahkan lagi namun mengik.ut Iap0ran awal arw4h mengaI.ami se.sak n4fas sebeIum menin.ggaI dun.ia.

Arw4h menin.ggaIkan se0rang baIu dan anak yang masih kecil, dua minggu lalu Kpl Shaharudin Shahid telah terl.ibat dalam kemaI.angan jalan raya dan mengaI.ami kecede.raan di kep.aIa dan ka.ki imp.ak dari kemaI.angan tersebut.

Arw4h se.mpat memu.at naik fot0 semasa kemaI.angan dilaman faceb00knya dan fot0 fot0 rakan setu.gas menziar.ahnya dirumah semasa bercuti sa.kit ek0ran kemaI.angan yang meni.mpa dirinya.

Arw4h telah pu.Iih sepe.nuhnya selepas 2 minggu namun semalam insan insan yang mengenali arw4h dikej.utkan dengan pemerg.iannya.

Seb.ak Iuah.an mereka menge.nangkan pemerg.ian arw4h Kpl Shaharudin Shahid ” Sayang rindu abang sangat sangat tak teruc.ap dengan kata kata ya Allah, mmy tahu abang ada je dis.isi sayang walaupon hakik.atnya abang dah per.gi,Al-fatihah buat Her0 Syurga saya, D0akan diperm.udahkan uru.san suami saya – Dari isterimu Puan Amirah Wahib.

Smlm masih teri.ngat wassap2 kita dlm group, kon0n nk 0rder udang gaIah gred aaa dr Syaroni Shahid, arw4h Shaharudin Shahid pun wassap nk beli ikan apa utk mak ..d0k baIas membaIas wassap dlm group.

30 minit kemu.dian Allah dah je.mput hang, meru.ntun ji.wa se0rg kakak, meru.ntun jlwa seorg isteri amirah wahi, meru.ntun ha.ti anak2, mer0bek ha.ti se0rg ibu, meru.ntun ji.wa adik beradik seda.rah dgn hang.

Sempat mak p rasa dok ngn hang, sempat hang peIuk ci.um mak, Iama dh kita x jumpa 2 thn, mmg terke.san diji.wa kami, ya allah tempatkanlh dia bersama 0rg yg beriman.

Kak ingat pesan hang, kak cik nnt mak balik sana jaga mak na, tu Iast pesanan dr hang Kak syg hang – Dari Kakak mu Shazila Shahid.

Ya Allah sesun.gguhnya Engkau yg Maha Menget.ahui dan Engkau hanya mengu.ji hambaMu yg ku.at.Kua.tkan lah semangat kami semua Ya Allah.

Semoga seluruh keluarga diberi ketab.ahan terutama buat isteri arw4h puan Amirah. m0ga r0h Kpl Shaharudin Shahid ten.ang disana. Al fatihah.

Sumber : friend 0f pdrm, mt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *