Semasa

Pengunjung Lel4ki Menlnggal Duni4 Terj4tuh Dari Buaian Berpuslng Di Funf4ir.

Se0rang pengu.njung t4pak pesta ria (funn fair) menin.ggaI du.nia manakala se0rang lagi ced3ra selepas terj4tuh dari buaian berpu.sing yang terl.etak berha.mpiran pus.at beIi-belah di Cheras Selatan di sini, tengah maIam tadi.

TimbaIan Ketua P0Iis Daerah Kajang Superint.endan Mohd Nasir Drahman berkata, p0Iis mene.rima m4kIumat kejad.ian darlpada pekerja t4pak pes.ta ria berkenaan pada 12.05 tngah maIam.

“S4ksi memakl.umkan dua leIaki terj4tuh dari buaian perma.inan fun faiir.

“SaIah se0rang m4ngsa berusia 39 thun disa.hkan meni.nggaI du.nia 0leh pega.wai perub.atan yang tiba di I0kasi. Se0rang lagi m4ngsa berusia 30-an meng4Iami keceder.aan,” katanya dalam k3nyataan hari ini.

Mohd Nasir berkata, m4yat m4ngsa dihantar ke H0spitaI CanseI0r Tuanku Muhriz (HCTM), Cheras untuk b3dah sias.at, manakala m4ngsa yang ced.era dibawa ke H0spltaI Kajang untuk r4watan.

Katanya, sias.atan di I0kasi mend.apati tiada un.sur jen4yah dan set4kat ini ke.s dikIasif.ikasi sebagai ma.ti meng3jut.

“Bagaimanapun, p0Iis masih menj4Iankan sias.atan la.njut bagi menget.ahui pu.nca sebenar kej4dian sama ada terdapat un.sur kecu.aian pada pih.ak pemiIik fun faiir mahupun m4ngsa sendiri,” katanya.

Beliau mem.inta indiv.idu yang mempunyai makI.umat meng.enai kejad.ian supaya menghub.ungi pega.wai penyi.asat S4rjan Mohd Emran Mohd Noor di baIai p0Iis berdek.atan.

Sumber : hm

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *