Semasa

Jas4d Rem4ja Per3mpuan Yang Dikhuatiri Lem4s Dit3mui Ketlka Laung4n Az4n Jumaat.

Mal.ang tidak berb.au buat se0rang remaja yang m4ti le.mas aki.bat daripada b0t yang din.aiki terb.alik pada malam tadi. May.atnya hanya dit.emui semasa berkuma.ndang azan s0lat jumaat teng.ahari tadi sepertimana yang dilap0rkan mel.alui laman berlta harlan.

SAND4KAN : M.ayat remaja perempuan yang dikhu.atiri le.mas dalam keja.dian b0t terb.alik di per.airan Kampung Semawang, dekat Batu 19, dit.emui ketika lau.ngan azan Jumaat.

Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Sandakan, Jimmy Lagung, berkata ma.ngsa berusia 14 tahun itu dite.mui penduduk kampung pada jam 12.18 tengah hari tadi.

Katanya, m.ayat remaja itu dit.emui kira-kira 400 meter dari l0kasi b0t dilap0rkan terb.alik.

“Pas.ukan b0mba kemudiannya memb.awa m.ayat ke tepi pantai seterusnya diser.ahkan kepada pih.ak p0lis.

“M.ayat remaja itu kemudi.annya diha.ntar ke H0spital Duche.ss of Kent (HDOK) Sandakan untuk tind.akan la.njut,” katanya ketika dihub.ungi, hari ini.

Menurut Jimmy, 0perasi menc.ari dan menyel.amat (SAR) kemudi.annya dihe.ntikan sepenuhnya pada jam 1 tengah hari.

Ma.ngsa bersama tiga lagi indiv.idu dalam perjal.anan pul.ang menaiki b0t menuju ke Kampung Semawang ketika keja.dian berl.aku jam 8.45 malam tadi.

B0t dinaiki ma.ngsa terb.alik dan ma.ngsa hil.ang manakala tiga lagi indiv.idu disel.amatkan penduduk kampung.

Sebelum itu, Berlta harlan melap0rkan keja.dian se0rang remaja perempuan dikhu.atiri le.mas apabila b0t dinaiki terb.alik.

SAND4KAN : Se0rang remaja perempuan dikhu. atiri le.mas selepas b0t din.aiki terb.alik di Kampung Semawang, di sini malam tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 8.45 malam itu, ma.ngsa berusia 14 tahun dalam perjal.anan pul.ang ke kampung bersama tiga lagi indiv.idu.

Difah.amkan, ma.ngsa men.aiki b0t dari Kampung Semawang Laut ke Kampung Semawang Darat pada jam 6 petang.

Tiga lagi ma.ngsa disela.matkan penduduk kampung berd.ekatan.

Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat Malaysia (BBP) Sandakan, Jimmy Lagung, berkata pih.aknya menerima pan.ggilan kecem.asan pada jam 8.50 malam.

Menurutnya, sepas.ukan lima angg0ta b0mba dari BBP Sandakan diha.ntar ke l0kasi bagi menjal.ankan 0perasi menc.ari dan menyel.amat (SAR).

“Bagaimanapun, ma.ngsa belum dit.emui dan SAR ditan.gguh pada malam tadi sebelum disa.mbung semula pagi ini,” katanya ketika dihub.ungi.

Sem0ga r0h arw.ah dicuc.uri rah.mat dan sama-sama sedekahkan Alfatihah buat arw.ah. Salam takz.iah buat keluarga arw.ah.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *