Keluarga

‘Peng0rbanan Se0rang Suami’ DiglLis Kereta Ketlka Selam4tkan lsteri Yang Sarat H4mil.

Baru-baru ini, perk0ngsian se0rang ibu kepada 3 orang cah.aya ma.ta yang dikenali sebagai Najwa Karim di aplikasi TikT0k telah membuatkan ramai netlzen berasa seb4k atas na.sib yang meni.mpa dirinya dan keluarga.

Biarpun ditak.dirkan membe.sarkan anak sendirian tan.pa keha.diran suami di sisi, wanita itu tetap tab.ah men.ggalas tanggungjawab menjadi ibu dan bapa kepada anak-anaknya.

TerIi.bat dalam kemaI4ngan ketika hamiI 8 bulan

Detik hi.tam dalam hidu.pnya bermula keti.ka Najwa yang sedang hamiI 8 bulan terli.bat dalam sebuah kemaI4ngan sewaktu menaiki mot0sikal bersama arw4h suami.

Khabar Duk̷a, Digil̷is Kereta Ketika Selamatkan Isteri H̷amil, Pengorbanan Suami Buat Ramai Sebak [VIDEO]

Menurutnya, arw4h suaminya telah dise.ret kereta apabila cuba menyeI.amatkan dirinya serta anak yang dika.ndungnya.

Berik.utan itu, suaminya dira.wat di Un.it Raw.atan Rapi (lCU) dan Najwa terpa.ksa meIa.hirkan ank ketiganya secara pembe.dahan tanpa suami di sisi.

 

“Yusuff dalam kan.dungan 8 bulan, mama dengan ayah terli.bat dalam kemaIa.ngan. Mama tersel.amat kerana ayah, tapi sebab ayah selam.atkan kita ayah dise.ret kereta,” luahnya.

Biarpun ketika itu badannya masih lem.ah selepas meIa.hirkan anak mereka, wanita itu mengua.tkan diri demi menun.aikan janji untuk menjaga arw.ah suaminya yang ketika itu hanya terla.ntar di atas katil.

Khabar Duk̷a, Digil̷is Kereta Ketika Selamatkan Isteri H̷amil, Pengorbanan Suami Buat Ramai Sebak [VIDEO]

Namun begitu, Tuhan lebih menyan.yangi suaminya apabila dia telah dije.mput pergi mengh.adap iIahi.

Mengulas lebih lanjut tentang ar.wah suami, wanita itu mended.ahkan sebelum keja.dian bu.ruk tersebut suaminya menun.jukkan peta.nda tera.khir se0lah memberi baya.ngan akan terIi.bat dalam kemaI.angan.

Tunjuk peta.nda-peta.nda tera.khir

“Abiy jadi tak ker.uan. Semalaman dia tak tidur. Macam ada sesuatu yang mengga.nggu fikiran dia.

“Abiy taknak makan, tapi saya pa.ksa abiy makan bersama. Kita makan berdua dan k0ngsi air dalam cawan yang sama. Abiy hantar saya naik m0t0r tapi abiy nampak stres sangat masa tu.

“Sampai di bukit abiy pesan jan.gan turun kaki awak walapun apa yang terjadi. Tiba-tiba satu van sekolah dari arah bertent.angan meluru laju dan berg.esel dengan side mirror abiy,” ulasnya.

Khabar Duk̷a, Digil̷is Kereta Ketika Selamatkan Isteri H̷amil, Pengorbanan Suami Buat Ramai Sebak [VIDEO]

Perk0ngsian berke.naan menjadi tu.Iar dan ramai netlzen memberi reaksi sed.ih menget.ahui kisah wanita tersebut. Dalam pada itu, mereka juga mend0akan agar ar.wah suaminya ditem.patkan di kal.angan orang beriman.

  

Sumber : omm / imediavir4l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *