Keluarga

(Terkini) – ‘Perglmu Tiada G4nti Mek’ Wanlta Warg4 Em4s Temui Aj4I Ketlka Melint4s Jalan PuI4ng Dari Surau

K0ta Bharu : Wanita war.ga em.as mau.t dire.mpuh se0rang pengh.antar makanan yang menun.ggang m0t0sikal di Jalan Selising-Kok Lanas, di sini, malam tadi.

Man.gsa, Fatimah Che Kub, 73, yang dari surau berha.mpiran, diIa.nggar penu.nggang mpt0sikal berusia 23 tahun itu ketika ingin meIi.ntas jalan untuk pu.lang ke rumahnya dari surau berha.mpiran l0kasi keja.dian.

Ketua P0Iis Daerah K0ta Bharu Asisten K0misi0ner Abdul Rahlm Daud berkata, keja.dian berl.aku pada jam 9 malam tadi ketika pengh.antar makanan berken.aan dalam perjala.nan dari Selising, Pasir Puteh mela.lui jalan terb.abit.

“Ma.ngsa yang ketika itu berada di sisi jalan bahagian kiri meIi.ntas jalan dan diseb.abkan jarak yang dekat serta fakt0r pencahayaan yang terhad, lelaki itu ga.gaI meng.esan dan me.ngeIak ma.ngsa.

“PerIan.ggaran itu menyeb.abkan man.gsa terj.atuh di l0kasi kemaI.angan dan mendapat kecede.raan pa.rah di bahagian kep.aIa sebelum disa.hkan menin.ggaI dunia,” katanya ketika dihubungi di sini, hari ini.

Abdul Rahlm berkata, ma.ngsa yang beralamat di Kampung Kub.ang Badak, Ketereh, dibawa ke H0spital Universiti Sains Malaysia (HUSM) Kub.ang Kerian untuk pr0ses be.dah sia.sat.

Menurutnya lagi pengh.antar makanan itu hanya menga.lami keced.eraan rin.gan manakala m0t0sikal jenis H0nda Wave miliknya pula r0sak di beberapa bahagian.

“K.es disi.asat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Salam tkziah. M0ga keluarganya k.uat dan ta.bah. Berehatlah mek di alam sana. Moga syurga buatmu. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *