Semasa

Wanlta M4ut Kemal4ngan Kereta Bert3mbung Dengan L0ri Syarikat Perkhldmatan Penghantaran Cepat.

SE0RANG peniaga nasi lemak m.aut dalam keja.dian kemal.angan jalan raya di Jalan Besar Jengka 18, Maran.

Ma.ngsa Haryanti Lamsa, 29 tahun dari Felda Sena Jengka 16 yang mema.ndu kereta Pr0t0n Pers0na diperc.ayai berte.mbung dengan sebuah l0ri syarikat perkhid.matan penghan.taran cepat yang datang dari arah Temerloh.

Ketua P0lis Daerah Maran, DSP Norzamri Abdul Rahman berkata, sias.atan awal mend.apati ma.ngsa dalam perjal.anan dari arah Bandar Pusat Jengka menghala Temerloh.

Ketika sampai di tem.pat keja.dian, kereta dipa.ndu Haryati cuba mem0t0ng kende.raan lain kemudian berte.mbung dengan l0ri ters.ebut dari arah bertent.angan.

Ma.ngsa dis.ahkan menin.ggal du.nia di tem.pat keja.dian sementara pema.ndu l0ri ced.era di baha.gian si.ku dan ba.hu sebelah kanan.

K.es disia.sat di bawah Sek.syen 41 Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

M.ayat ma.ngsa dihantar ke Hol0spital Jengka untuk pr0ses be.dah sia.sat.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *