Semasa

Khabar Duka, T0k0h Ulama Kedah T0k Guru Pak Teh Mad Telah Menlnggal Dunia.

Al0r Setar : T0k0h ulama Kedah, Datuk Ahmad Mohd. Nor atau lebih dikenali sebagai T0k Guru Pak Teh, 96, meni.nggal dunia di H0spital Kuala Nerang hari ini aki.bat j4ngkitan p4ru p4ru.

Menurut anaknya, Wan Najidah Ahmad, 46, Allahy.arham menghe.mbuskan naf.as di sisi dua d0kt0r yang mera.watnya pada puk.ul 1257 pagi.

D0kt0r beritahu ada j4ngkitan pada p4ru-p4ru arw4h, Ayah dimas.ukkan ke h0spital pada malam Jumaat lepas dan kesiha.tannya mer0s0t walaupun ku.man di p4ru-p4ru sedikit sahaja. Tuhan lebih sayangkan arw4h, kami re.da.

Arw4h akan dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Kampung Padang Gelanggang Kuala Nerang hari ini dan pengeb.umian akan diu.ruskan 0leh pi.hak h0spital, katanya di sini hari ini.

Kata Wan Najidah, angg0ta keluarganya re.da kerana ti.dak berpel.uang mengu.ruskan pengeb.umian ters.ebut memand.angkan pr0sedur 011perasi standard (SOP) berkaitan.

Saya harap semua doakan permudahkan urusan ayah saya, Kami sekeluarga reda kerana sejak dibawa ke h0spital Jumaat kami langsung tdak boleh z1arah arwh, Kebumi pun h0spital akan uruskan, katanya.

Bercerita lanjut katanya, Allahya.rham sem.pat memi.nta kakit.angan h0spital mengu.rusnya untuk s0lat Isyak sebelum tidur semalam.

Arw4h suka s0lat walaupun tak sih.at ayah akan s0lat dengan sempurna iaitu berdiri, Cuma bila kea.daan kesiha.tannya makin tid.ak baik ayah akan s0lat duduk.

Semalam ayah sem.pat s0lat sehingga hujung ny4wanya, katanya, Ahmad menin.ggaIkan se0rang isteri, Datin Wan Salehah Wan Ibrahim, 83 dan 10 anak.

Dilahirkan pada 16 N0vember 1925 di Kampung Tanjung Mukim Padang Terap, Allahy.arham merupakan Penga.sas Maktab Mahmud Padang Terap dan P0nd0k Ahmadiah di sini.

Allahya.rham mendapat pendidikan di Sek0lah Melayu Padang Terap; Madrasah Sa’adatun Daroian, Merbok; Pondok Pulau Rotan, Nako Nambua; Madrasah Al-Islamiah, Gajah Mati dan Madrasah Soulatiyyah, Mekah.

KehiIa.ngan Allahya.rham disifatkan kehila.ngan besar dalam institusi keagamaan negara apabila Ahmad men.abur bak.ti sehingga hujung ny4wanya di madrasah berke.naan.Al fatihah.

Jena.zah Allahya.rham Tuan Guru Haji Ahmad (Pak Teh Mad) selamat disem.adikan di Tanah Perku.buran Islam Kampung Padang Gelangang, Kuala Nerang, Kedah, berdekatan dengan ma.kam ayahandanya, Tuan Guru Haji Mohammad Noor dan ulama lain, Tuan Guru Haji Yaakob.

Moga Allah Taala menerima segala amal ibadat Allahya.rham dan mene.mpatkan Allahya.rham di kalangan mereka yang mendapat Syurga Tertinggi. Amin, Al fatihah.

sumber : updatelnslde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *