Keluarga

Memilukan, Bayl 9bulan Derlta Peny4kit ‘Pfeiffer Syndrome’, M0h0n Agar Did0akan Anak ini Sembuh Kembali.

INi adalah Kis.ah adik Muhammad Hafiy Affan Mohd Hasiif pada 1 Nov 2020 yang telah mengh.idap ‘Pfeiffer syndr0me’

Pada waktu itu Usianya baru mencecah sembilan bulan namun sudah did.uga dengan peny.akit ‘Pfeiffer syndr0me’ sehingga sebahagian kedua-dua kel0pak matanya terpa.ksa dija.hit ketika berusia seawal dua bulan bagi menge.lakkan beb0la matanya terke.luar.

Nor Akma Aini Azmee, 24 berkata, anaknya Muhammad Hafiy Affan Mohd Hasiif yang juga dikategprikan sebagai orang kurang upaya (0KU) susulan menga.lami kelew.atan pemban.gunan secara umum atau dikenali sebagai ‘Gl0bal Devel0pment Delay’ (GDD) yang menyebabkan kecac.atan pada mu.ka, bentuk tengk0rak tidak n0rmal dan juga tiada lub.ang di kedua-dua belah telinganya.

Menurutnya, pada awalnya, Muhammad Hafiy Affan dila.hirkan secara n0rmal di Hospital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II) namun ketika berusia sebulan lebih dia menda.pati kead.aan fizi.kal anaknya itu tidak seperti ba.yi lain.

“Bimb.ang dengan keadaan itu saya membawa Muhammad Hafiy Affan ke HRPZ II untuk mendapatkan pemeri.ksaan la.njut sebelum dia diru.juk ke Pus.at Perub.atan Universiti Malaya (PPUM) bagi mendapatkan rawa.tan pa.kar perub.atan di sana.

“Dokt0r menges.ahkan Muhammad Hafiy Affan telah mengh.idap ‘Pfeiffer syndr0me’ dan ketika berusia seawal dua bulan dia terp.aksa menja.lani pembe.dahan untuk menja.hit kedua-dua kel0pak ma.tanya selain dokt0r terpa.ksa membuat pembed.ahan pada bahagian lub.ang hid.ungnya bagi memudahkan perna.fasan,” katanya ketika dite.mui pemberita di rumahnya di Kampung Tebing Tinggi, Pengkalan Chepa, dekat sini, hari ini.

Nor Akma Aini berkata, lebih menye.dihkan ketika Muhammad Hafiy Affan berusia empat bulan, anaknya itu sekali lagi terpa.ksa menja.lani pembe.dahan bagi mema.sukkan ‘shunt’ atau tiub yang dipasang di bahagian kepa.la hingga ke pe.rut untuk menga.lirkan lebihan cecair yang terdapat di bahagian kepa.lanya.

Katanya, anaknya itu berkemu.ngkinan akan menja.lani beberapa lagi pembe.dahan term.asuk di bahagian kep.ala dan telin.ga bagi perkemb.angan kesiha.tannya namun ianya masih di peringkat perbinc.angan selain menunggu usia Muhammad Hafiy Affan mencecah satu tahun.

“Setakat ini saya perlu memperu.ntukkan ha.mpir RM1,500 bagi mena.mpung k0s keperluan Muhammad Hafiy Affan termasuk k0s ulang-alik dari Kelantan ke PPUM (Pusat Perub.atan Universiti Malaya), Kuala Lumpur, hampir sebulan sekali, keper.luan untuk menukar tiub bagi memb.uang kahaknya yang memakan k0s RM250 sebulan selain susu dan lampin pakai buangnya.

“Sebelum ini saya mengambil upah menja.hit pakaian, namun terpa.ksa berhenti bagi menumpukan perhatian sepenuhnya kepada anak saya yang perlu dipan.tau setiap masa. Kini saya hanya bergan.tung sepenuhnya kepada pendapatan suami, Mohd Hasif Mohd Hasbi, 27, yang bekerja kampung dengan pendapatan RM500 sebulan selain ada ketika terpa.ksa meminjam dengan saudara bagi mena.mpung perbelanjaan anak saya,” luahnya.

Ujarnya lagi, beliau sebelum ini pernah mem0h0n bantuan daripada Jab.atan keba.jikan Masyarakat (JKM) namun perm0h0nannya itu ga.gal.

Terdahulu, keluarga ini menerima kunju.ngan Ketua Unit Media dan K0munikasi sebuah badan bukan kerajaan (NGO) Kelab Keba.jikan dan Sukarelawan S0sial (KELSS), Akidi Hamid yang menyampaikan sumba.ngan wang tunai sebagai ban.tuan awal.

INI ADALAH UPDATE TERKINI 31 MAC 2021 MELALUI PERK0NGSIAN FB Rabiatul Farah Anis

Salam kepada semua mari bantu anak syurga ni..

1 share pasti memb.antu juga walau bukan dari segi kew.angan. Be.rat ma.ta memandang, be.rat lagi ba.hu yang memi.kul. Itulah yang dapat digambarkan dengan keadaan Muhammad Hafiy Affan Bin Muhammad Taufik yang beberapa kali membuat raw.atan di h0spital.

Di katakan bahawa Muhammad Hafiy Affan mengalami penya.kit atau mengh.idap ‘ pfieffier syndr0me‘. Pfieffier syndr0me ni dia banyak meli.batkan mas.alah fizi.kal Muhammad Hafiy Affan Bin Muhd Taufik.

Anak syurga berasal dari kelantan pengkalan Chepa yang beralamat di l0kasi Lot 442 kg tebing tinggi, 16100, Kota Bharu Kelantan.
Melalui sumba.ngan anda walau RM1-10 bol0leh jadi tiket untuk saham akhirat. InsyaAllah.

Yang berkema.mpuan bantulah. Yang tak berkema.mpuan sedekah dengan d0a. Baki Dana Yang Diperlukan Oleh Pihak KELUARGA INI:
K0s anggaran RM5,000 – RM6,000 Buat masa terdekat.

Kadang RM1 boleh jadi tiket untuk saham akhirat. InsyaAllah. Yang berkema.mpuan bantulah. Yang tak berkema.mpuan sedekah dengan dpa. Saya cuma Sebarkan dan bantulah kerana Allah.

Moh0n kepada sahabat teman teman agar dapat mengur.angkan sedikit be.ban kewangan Sahabat saya dalam menjaga dan mera.wat Anaknya yang terla.ntar aki.bat pfieffier syndr0me.

Sekarang semua raw.atan h0spital termasuk raw.atan susulan..dihen.tikan sementara kerana jika diteru. skan boleh memba.hayakn nya.wa anaknya. Sahabat sedang mengu.mpul dana untuk membuat imbasan eks yang hanya di h0spital swasta yang mene.lan belanja antra7-10k.

sumber : FB Rabiatul Farah Anis & slnarharlan / medlap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *