Semasa

Mangs4 Banjir Menlnggal Dunia Terkena Renj4tan Elektrlk.

DENGKIL : Se0rang lelaki menin.ggal du.nia selepas terkena renja.tan elek.trik di premis perniagaan Taman Deluxe di sini, hari ini.

Penol0ng Kanan Pengu.asa B0mba dan Penye.lamat Cyberjaya, Shafizol Mohd Nor, berkata lelaki berumur 30-an itu terkena renj.atan elek.trik ketika melalui kawasan premis perniagaan berkenaan.

Beliau berkata, keja.dian berl.aku jam 10.30 pagi ketika b0mba sedang mela.kukan kerja menyel.amat penduduk di Taman Mas dan Taman Aman, di sini, untuk dipin.dahkan ke pusat pemi.ndahan sementara (PPS).

Katanya, ketika angg0ta tiba ma.ngsa kelih.atan terba.ring dan kerja menyel.amat dilakukan menggunakan tali untuk menarik ma.ngsa.

“Bagaimanapun, ma.ngsa dis.ahkan menin.ggal dunia dan ma.yat dibawa ke H0spital Putrajaya 0leh amb.ulans Angk.atan Pertah.anan Aw.am Malaysia (APM).

“Beri.kutan keja.dian itu, b0mba mengarahkan Tenaga Nasi0nal Berhad (TNB) untuk mem.atikan bekalan elek.trik di kawasan itu bagi mengelak kemala.ngan berl.aku,” katanya.

Sejak 3 pagi tadi, Taman Mas dan Taman Aman dinaiki air hampir dua meter menyeb.abkan penduduk berpindah dengan bant.uan b0mba, APM dan Angk.atan Tent.era Malaysia (ATM).

Shafizol berkata, sesetengah penduduk tid.ak memberi kerjasama untuk berpindah dan melak.ukannya di saat akhir walaupun diarahkan sejak semalam.

Katanya, penduduk beranggapan mereka sudah tinggal lebih 12 tahun di kawasan itu dan tid.ak menjangka akan berla.ku banjir besar.

“Penduduk perlu mema.tuhi arahan pihak berku.asa kerana ketika ini musim hujan berpanjangan dan air sungai juga meningkat termasuk pelep.asan air empangan.

“B0mba juga berhadapan mas.alah melakukan kerja menyel.amat kerana banyak kenderaan diletakkan di bahu jalan raya sehingga menyuk.arkan untuk menurunkan bot ketika menyel.amat,” katanya.

Sumber : bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *