Semasa

Pilu, Pengantin Baru Di Temui Terapung Di Tali Air.

SEP4NG : Se0rang lelaki yang baharu sahaja mendirikan rumah tangga pada 12 Disember lalu dite.mui lem.as di sebuah tali air berha.mpiran Desa Salak Pekerti, pagi tadi.

Ma.ngsa dikenali sebagai Muhammad Syafiq Saharuddin, 26, yang juga pegawai 0perasi di baha.gian pengur.usan pelanggan di Malaysia Airp0rts H0ldings Bhd (MAHB).

Ketua P0lis Daerah Sepang, Asisten K0misi0ner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, m.ayat ma.ngsa ditem.ukan se0rang penduduk kira-kira pu.kul 11 pagi dalam keadaan tera.pung di sebuah tali air di Taman SP 18, Desa Salak Pekerti, di sini.

Beliau berkata, pemeri.ksaan tubuh ba.dan ma.ngsa dapati tiada un.sur-un.sur jen.ayah dan diperc.ayai m.ati lem.as.

“Sebelum itu, ahli keluarga ma.ngsa sudah melap0rkan kehila.ngan ma.ngsa pada Ahad lalu di Balai P0lis Bandar Baru Salak Tinggi.

“Menurut adiknya, ma.ngsa kali terakhir dilihat ketika mere.dah banjir untuk mengambil barang rumah di Kampung Baru Lanjut di sini, yang pada ketika itu air berada pada paras da.da,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Katanya, m.ayat ma.ngsa dibawa ke Jaba.tan F0rensik H0spital Serdang untuk ujian calitan C0vld-19 dan be.dah sia.sat.

Berita kem.atian arw.ah turut dik0ngsi menerusi MAHB menerusi hant.aran di Facebook, hari ini.

MAHB berkata, arw.ah berkhi.dmat sebagai pega.wai 0perasi di bahagian pengurusan pelanggan.

“Pemer.gian beliau adalah satu kehila.ngan yang besar buat kami semua. Allahy.arham yang baru mendirikan rumahtangga minggu lalu amat disen.angi 0leh keluarga dan rakan-rakannya.

“Arw.ah adalah se0rang angg0ta yang berdedi.kasi, beretika tinggi serta ikhlas dalam melaksanakan tuga.sannya,” katanya.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *