Semasa

Wanlta Sar4t Mengandung Yang Terper4ngkap Dalam Banjir Selamat Bersalin.

Se0rang wanita sa.kit hendak bers.alin dikatakan antara ma.ngsa banjir yang berjaya dipin.dahkan dalam 0perasi menye.lamat di Taman Seri Muda yang gi.at dijalankan di sini sejak Ahad malam.

Banjir: Cemas! Wanita Sakit Hendak Bersalin Berjaya Diselamatkan

Berk0ngsi perkara itu, badan bukan kerajaan (NGO) Pertub.uhan Peduli Ummah (Si Peduli) memak.lumkan wanita terb.abit berde.pan de.tik mencem.askan sebelum berjaya dibawa ke tempat lebih sela.mat.

Ahli ‘Si Peduli’ yang menggunakan nama Tan Sri Hasbullah Halil berkata, wanita dalam kesa.kitan itu berjaya dibawa keluar dari kaw.asan banjir dengan menaiki b0t.

Menurutnya, bayangkan, saat-saat kecem.asan begini, dalam kea.daan ba.njir besar mel.anda ibu ini dalam kesa.kitan hendak bersa.lin dibawa keluar dengan susah payah menaiki b0t.

Selepas melalui detik-detik ce.mas dia berjaya dibawa ke H0spital (Shah Alam) dengan sela.mat hasil kerjasama bersama 0rang ramai dan NG0 termasuk team ‘Si Peduli.’

Melalui satu catatan di laman Faceb00knya, beliau menguc.apkan terima kasih kepada sukarelawan dan angg0ta-angg0ta berunif0rm yang banyak memb.antu.

Sehingga pagi Isnin, kerja-kerja menyel.amat ma.ngsa terka.ndas di kawasan Taman Seri Muda diter.uskan pih.ak berku.asa terbabit dengan bant.uan sukarelawan dan pelbagai NG0.

Difahamkan, bagi membantu age.nsi kerajaan, NG0 dan sukarelawan ini turut tampil membawa kelengk.apan menyel.amat termasuk b0t persendi.rian untuk membantu ma.ngsa terka.ndas.

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *