Keluarga

Allahuakhbar, Suami Sempat Mengerjakan S0lat Terakhlrnya Sejam Sebelum Dij3mput llahi.

MashaAllah, Sem.pat S0lat Buat Kali Terak.hirnya Sejam Sebelum Dijem.put Ilahi

Setiap individu perlu menjalankan peri.ntah Allah S.W.T itu kecuali jika berst.atus kurang siu.man atau tidak sed.arkan diri..Tunaikan kendiri s0lat adalah merupakan kewajipan untuk semua orang yang berag.ama Islam. Malah dalam apa jua keadaan..

Selamat jalan suamiku

Detik-detik sebelum aj.al beberapa jam kemudian, syurga mena.ntimu..Menerusi satu perk0ngsian vide0 TikT0k, seorang lelaki yang sedang terla.ntar di sebuah pusat perub.atan dili.hat berusaha sedaya upaya untuk menu.naikan rukun Islam kedua itu..Meskipun dalam kead.aan yang agak te.nat dan begitu lem.ah, namun dia tetap cuba untuk mengha.biskan rakaat..

Kenangan bersama Allahy.arham

Beberapa bulan sebelum pergi untuk selama-lamanya Walau bagaimanapun, beberapa jam kemudian lelaki ters.ebut difahamkan akhirnya menghe.mbuskan na.fas yang tera.khir selepas sekian lama bertar.ung dengan sejenis ba.rah. Dalam pada itu, si isteri turut beberapa kali memuat naik p0sting mend0akan kesejaht.eraan suaminya yang baru pergi..

Disaat-saat ak.hir pun masih boleh s0lat lagi

Semoga amal ibad.ahnya diterima di sisi Allah S.W.T Menje.ngah ke ruangan k0men, rata-rata netlzen se.bak setelah melihat amalan yang dilak.ukan Allahya.rham. Selain meni.tipkan d0a serta ucapan takz.iah, ramai juga yang berkese.mpatan memberi sok0ngan m0ral kepada isterinya untuk mengh.adapi peme.rgian tersebut..Secara keselur.uhannya, rakaman se.dih itu telah meraih lebih 14 juta tont0nan.. ALLAHU?

Sumber : tlkt0k / media s0sial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *