Semasa

Sebak, ldentiti Mangs4 K0rban Nah4s Kereta Terputus Dua Langg4r P0k0k Dikenalpasti.

Sandakan : Siapa sa.ngka suami akan pergi dengan tiba2. Itulah yang terj.adi kepada Puan Amelia apabila suami tersayang antara 3 yang terk0rban dalam kemaI.angan kereta Prot0n Saga terb.eIah dua terba.bas dan meIa.nggar p0kok semalam. Suami dan bapa kepada dua cahaya mata ini telah pergi buat seIama2nya bersama 2 lagi rakan baiknya.

Suaminya Azlan Faisal,27, antara tiga lelaki m.aut apabila kereta dinaiki mereka terba.bas dan terpu.tus dua dalam keja.dian kemaIa.ngan di Jalan Iintas Ba.tu Sapi ke Ba.tu Lapan, di sini, semalam.

ldentiti dua lagi ma.ngsa dalam keja.dian kira-kira jam 11.30 pagi itu dikenali dengan nama Abbas Lajid dan fizader Alkasar kesemua mereka berusia 27 tahun.

Difah.amkan, semua ma.ngsa menaiki kereta jenis Prot0n Saga FLX, sebeIum diperc.ayai hiIa.ng kaw.alan lalu terba.bas dan terpu.tus dua.

Dua ma.ngsa diIap0rkan terca.mpak keluar daripada kenderaan itu sejurus kemaI.angan, manakala se0rang lagi ters.epit sebelum dikel.uarkan 0leh angg0ta b0mba.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat Sandakan, Jimmy Iagung, berkata pih.aknya mene.rima pan.ggilan jam 11.40 pagi, sebeIum sepasukan angg0ta berge.gas ke l0kasi keja.dian.

Katanya, sejurus tiba angg0ta mend.apati berl.aku kemaI.angan memb.abitkan kende.raan Prot0n Saga FLX yang diperc.ayai terb.abas.

Berdasarkan Iap0ran, terdapat tiga ma.ngsa dalam kemaI.angan itu. Dua ma.ngsa dih.antar ke H0spital Duchess of Kent (HD0K) Sandakan 0leh 0rang aw.am sebeIum b0mba tiba.

Se0rang lagi ma.ngsa yang ters.epit di keIuarkan angg0ta b0mba dan kemudiannya diser. ahkan kepada p0Iis, katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Salam tkziah, moga Puan Amelia dan 2 anak tersayang ta. bah atas kehiIa.ngan suami tercinta. M0ga r0h ketiga2 sahabat baik ini ditempatkan bersama orang2 soleh. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *