Semasa

Kereta Yang Dipandu Terb4bas, Lelaki Terkejut Berlari 1km Rumah Terb4kar.

PASIR PUTEH : Sudahlah kereta terba.bas, terp.aksa pula berl.ari sejauh satu kilometer (km). Itu kepay.ahan yang perlu dite.mpuh 0leh seorang lelaki untuk pulang ke rumah di Kampung Nara di sini pada Rabu selepas mend.apat pan.ggilan telef0n menga.takan kediamannya terb.akar.

Khairul Hakimi Mat Din, 40, menyi.fatkan apa yang berl.aku amat mengej.utkan kerana sebelum keja.dian dia baru sahaja pulang ke rumah.

“Siapa yang tidak terk.ejut apabila mendapat tahu rumah, kereta, m0t0sikal, basikal dan semua harta benda lain mu.snah sekelip ma.ta.

“Sebelum keja.dian sekitar jam 1 petang saya ada pulang ke rumah untuk menu.kar kereta Prot0n Wira kepada Per0dua Myvi dan kemudian kembali semula ke tempat kerja. Tetapi apabila hendak men.aiki Myvi saya dapati kunci yang dibawa ialah kunci Wira,” katanya.

Menurutnya, diseb.abkan itu dia melupakan has.ratnya untuk menaiki Myvi ke tempat kerja.

Katanya, selang 45 minit kemudian dia mene.rima pan.ggilan telef0n daripada adiknya memberitahu ada kebak.aran di rumah.

Khairul Hakimi berkata, bagaimanapun dia bersy.ukur semasa keja.dian tiga anaknya yang berusia antara tujuh hingga 14 tahun berada di kedai bersama isterinya.

Khairul Hakimi berkata, dia re.da kehila.ngan kereta Myvi yang masih berbaki dua tahun pemb.ayaran serta harta benda lain.

“Buat masa sekarang kami sekeluarga terp.aksa menu.mpang di rumah saudara mara untuk sementara waktu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Balai B0mba dan Penye.lamat Pasir Puteh, Penolong Peng.uasa B0mba Azhar Elmi Mustofar berkata, pihaknya mene.rima pan.ggilan kecem.asan pada jam 1.59 petang.

Beliau berkata, seramai 14 angg0ta dari Balai B0mba Pasir Puteh dan Ketereh berg.egas ke l0kasi keja.dian untuk kerja-kerja memad.amkan keba.karan dan menye.lamat.

“Keja.dian ters.ebut melib.atkan kebak.aran di bahagian dapur dan st0r di belakang rumah.

“Pu.nca dan anggaran kerugian masih lagi dalam sias.atan,” katanya.

Orang ramai yang ingin membantu boleh meny.alurkan sumb.angan ke akaun Bank Islam atas nama Khairul Hakimi Mat Din bernombor 0309-0020-238979.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *