Semasa

Pilu, Kanak-kanak Lelaki 12tahun M4ut Dilangg4r L0ri.

KLUANG : Kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun m.aut dilan.ggar sebuah l0ri ketika bermain basikal di hada.pan rumahnya di Taman Rekamas 2 di Simpang Ren.ggam dekat sini, petang semalam.

Ketika keja.dian pada 4 petang itu, Abang Muhammad Haizad Abang Thimbone bermain bersama tiga rakan sebaya.

Bapanya, Abang Thimbone Abg Kiffli, 35, berkata, ma.ngsa adalah anak kedua daripada empat beradik dan keja.dian berl.aku ketika anaknya sedang membetulkan ran.tai basikal di tepi jalan.

Menu.rutnya, mungkin ketika itu ma.ngsa tidak menye.dari keha.diran l0ri berkenaan.

“Walaupun re.da dengan keja.dian yang berl.aku, namun tetap terki.lan kerana keja.dian berl.aku di had.apan rumah.

“Sepatutnya juga semua pema.ndu kenderaan perlu berh.ati-ha.ti ketika melalui kaw.asan perum.ahan seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua P0lis Daerah Kluang Asisten K0misi0ner Low Hang Seng berkata, pem.andu l0ri berkenaan memberh.entikan kende.raannya kira-kira 15 meter daripada kanak-kanak terb.abit terba.ring selepas dila.nggar.

“Ma.ngsa menga.lami kecede.raan pa.rah di kep.ala sebelum dis.ahkan menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian.

“Pema.ndu l0ri kemudiannya dita.han untuk sias.atan bagi mengenal pasti keja.dian dan pun.ca sebenar kemal.angan masih dalam sias.atan,” katanya melalui kenyataan kepada media hari ini.

Menu.rutnya, ke.s akan disia.sat mengikut sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987 dan orang ramai yang meny.aksikan keja.dian diharap ta.mpil untuk menya.lurkan makl.umat.

Sumber : s4ntai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *