Keluarga

Allahuakhbar, Kejam! Ibu Menlnggal Dunia Dipengg4l Kepala Oleh Anak Sendiri.

Kuala Selang0r : Seorang lelaki berti.ndak kej.am apabila san.ggup meme.nggal kep.ala ibu kandungnya sendiri dalam keja.dian di rumah mereka di Kampung Baru Pasir Pena.mbang, dekat sini, semalam.

Ketua P0lis Daerah Kuala Selang0r Superint.endan Ramli Kasa berkata, pih.aknya mene.rima makl.umat mengenai keja.dian itu pada 5.45 petang yang memakl.umkan keja.dian se0rang wanita diced.erakan anaknya.

“Ha.sil sias.atan mendapati ma.ngsa berusia 56 tahun ditem.ukan di ruang tamu dan terdapat ke.san da.rah dalam rumah berke.naan.

“Sias.atan lanjut sudah dijalankan bersama pas.ukan f0rensik,” katanya menerusi kenya.taan me.dia, hari ini.

Beliau berkata, pemeri.ksaan mendapati sus.pek berusia 28 tahun merupakan se0rang pengan.ggur yang tin.ggal bersama ma.ngsa dan suaminya.

Katanya, anak-anak ma.ngsa yang lain pula menyewa di kaw.asan berha.mpiran.

“Sias.atan lanjut mendapati keja.dian disedari salah se0rang anak ma.ngsa yang ga.gal menghubungi ibunya sebelum pergi ke rumah melak.ukan peme.riksaan.

“Tiba di l0kasi, anak ma.ngsa nampak keadaan rumah berlum.uran da.rah dan sus.pek yang terk.ejut terus mela.rikan diri di belukar belakang rumah.

“P0lis dengan bant.uan penduduk kampung berjaya mena.ngkap sus.pek yang bersembunyi dalam belukar berha.mpiran dengan rumah ma.ngsa,” katanya.

Menurutnya, p0lis turut mera.mpas par.ang disyaki digunakan untuk memen.ggal kep.ala ma.ngsa yang dite.mui dalam tandas rumah itu.

“Uji.an air kencing dibuat ke atas sus.pek di H0spital Tanj0ng Karang (HTK). Ha.sil lap0ran awal adalah p0sitif Methamphetamine dan Amphetamine.

“Perm0h0nan rem.an dibuat di Mahkamah Majistret Kuala Selangor dan sus.pek dire.man selama tujuh hari sehingga 22 Januari ini,” katanya.

Beliau berkata, ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 302 Kan.un Kesek.saan (KK).

Salam tkziah buat keluarga ma.ngsa. Semoga keluarga ku.at dan tab.ah atas kehila.ngan insan tercinta. Al-fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *