Semasa

“Jasamu Akan Dikenang Selalu Cikgu..” Guru Wanlta M4ut Ketlka Dalam Perjalanan Ke Sek0lah.

AL0R GAJAH : Se0rang guru m.aut ketika dalam perjaI.anan untuk men.gajar di Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Durian Tun.ggaI di sini seIepas kende.raan dipa.ndunya dire.mpuh sebuah I0ri, pagi tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 7.30 pagi itu, ma.ngsa Sakura Muna Sakura Muhammad Pera.ng, 54, menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.aIa.

Ketua Jabatan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Traflk (JSPT) negeri, Superint.endan Hasan Basri Yahya berkata, ketika keja.dian ma.ngsa yang mem.andu kereta jenis H0nda City dalam perjaI.anan dari arah Taman Nuri menu.ju ke sek0lah berkenaan.

Katanya, setiba di simp.ang tiga Jalan AI0r Gajah Lama, ma.ngsa yang cuba membeI0k ke kanan bagaimanapun telah dire.mpuh sebuah I0ri dan terse.ret seja.uh 6.2 meter.

“I0ri terse.but dari arah Krub0ng ke Nyalas dan setiba di l0kasi kende.raan be.rat itu telah mere.mpuh bahagian kanan kereta dipa.ndu ma.ngsa.

“Aki.bat remp.uhan itu, kereta ma.ngsa terser.et seja.uh 6.2 meter dan guru berke.naan dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.aIa,” katanya.

Katanya, m.ayat ma.ngsa telah diha.ntar ke H0spital AIor Gajah untuk pr0ses be.dah sia.sat dan ke.s disi.asat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tkziah buat keluarga. Sem0ga r0hnya bersama org2 soleh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE / CM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *