Semasa

Khabar Memilukan, Dua Beradik Ditemui Lem4s Dalam K0lam Tadahan Air Hujan.

KUALA LUMPUR : Dua kanak-kanak lelaki dan perempuan dite.mukan le.mas dalam k0lam tad.ahan air hujan di Jalan Cheras Prima, Taman Sutera, di sini hari ini.

Ma.ngsa dikenali sebagai Nur Farisa, 10, dan Mohd. Rayan Ikram, 8, ditem.ukan dalam kea.daan tid.ak seda.rkan diri selepas disela.matkan 0rang awam naik ke tebing.

Pen0l0ng Pengarah Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Selang0r, Hafisham Mohd Noor berkata, pih.aknya mene.rima lap0ran berhub.ung keja.dian itu kira-kira pu.kul 5.05 petang dan tiba di 20 minit kemudian.

“Sebaik sahaja tiba di l0kasi, pih.ak b0mba tiba terus mela.kukan bant.uan kecem.asan resusitasi kardi0pulm0nari (CPR) kerana ma.ngsa tidak seda.rkan diri.

“Kedua kanak-kanak itu kemudiannya disa.hkan menin.ggal du.nia 0leh pihak Kement.erian Kesih.atan yang tiba di l0kasi keja.dian,” katanya.

Tambah Hafisham, ma.yat ma.ngsa kemu.dian dise.rahkan kepada pih.ak p0lis untuk tind.akan sela.njutnya,” jelasnya.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *