Semasa

Sebak, Selepas 24jam Nah4s Kemal4ngan Akhlrnya Jas4d Pemandu Treler Ditemui.

GUA MUS4NG : Selepas 24 jam na.has melib.atkan sebuah treIer baIak terb.aIik ke dalam tasik di Kilometer 47, Jalan Lojing-Gua Musang di sini, ma.yat pema.ndunya dite.mui ters.epit di ruang penu.mpang kenderaan berat itu hari ini.

Ma.ngsa, Kamarulzaman Sallehuddin, 33, yang berasal dari Padang Re.ngas, Perak dite.mui dalam kenderaan itu kira-kira jam 2.30 petang tadi.

Sebelum itu, 0perasi menc.ari dan menyel.amat (SAR) dijalankan oleh angg0ta p0Iis Ibu Pejabat PoIis Daerah (IPD) Gua Musang, BaIai B0mba dan Penyel.amat Gua Musang dan Pasukan Penyel.amat Di Air (PPDA) Kota Bharu telah berjaya membawa naik bahagian kep.aIa treler ba.Iak berkenaan menggunakan dua buah kren bermula jam 12.30 tengah hari.

Ketua P0Iis Daerah Gua Musang, Superint.endan Sik Choon Foo berkata, ma.yat ma.ngsa berjaya dikel.uarkan oleh angg0ta b0mba dengan menggunakan peralatan khas.

Katanya, angg0ta b0mba yang bertugas mengambil masa 15 minit untuk mengel.uarkan ma.yat ma.ngsa yang diperc.ayai terper.angkap di bahagian tempat duduk penumpang hadapan.

“Ma.yat ma.ngsa telah dibawa ke Jab.atan F0rensik H0spital Gua Mus.ang untuk dibe.dah s.iasat sebelum dise.rahkan kepada ahli keluarga untuk uru.san pengeb.umian,” katanya.

Al Fatihah.

Sumber : k0nLlne / db0ngk4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *