Semasa

Lelaki Dig4ntung Sampai M4ti Kerana Bvnuh Abang lpar

PENGAN.GGUR dijat.uhi huku.man ga.ntung sampai m.ati 0leh Mahk.amah Tinggi di sini, hari ini, selepas didap.ati bers.alah atas tud.uhan memb.unuh abang iparnya, empat tahun lalu.

Hak.im Dr Alwi Abdul Wahab menjat.uhkan huk.uman itu terhadap Aldin Tawasil, 26, selepas pihak pembel.aan ga.gal mengem.ukakan kera.guan munas.abah sepanjang prosi.ding berlangsung.

Tert.uduh yang berpakaian serba putih kelih.atan tenang ketika huk.uman dijat.uhkan terhadapnya.

Alwi dalam penghak.imannya berkata, tert.uduh dalam ketera.ngannya mema.klumkan men.ikam man.gsa kerana ber.ang selepas menget.ahui adik perempuannya dir0g0I ma.ngsa.

“Walaupun dalam keter.angan tert.uduh yang mengem.ukakan buk.ti sebagai tindak.annya adalah untuk mempert.ahankan diri, namun tert.uduh didapati tidak mengal.ami sebarang keced.eraan berbanding sim.ati yang mempunyai 13 kesan tik.aman.

“Malah, tert.uduh juga bertin.dak mengejar dan men.ikam ma.ngsa yang cuba lari menyel.amatkan diri dan ini menunj.ukkan tert.uduh mempunyai niat untuk memb.unuh.

“Mengambil kira keter.angan menyeluruh dalam ke.s ini, mahk.amah menjat.uhkan huk.uman gant.ung sampai m.ati terhadap tert.uduh,” katanya.

Pr0siding dikendalikan Tim.balan Penda.kwa Raya, Mohammed Ali Imran manakala tert.uduh diwakili peguam bela Liew Hon Min.

Meng.ikut kertas pert.uduhan, tert.uduh yang juga pend.atang asi.ng tanpa izin (Pati) dida.kwa memb.unuh abang iparnya R0nston Tunai, di Kampung Sabah Baru, Jalan Tengah Nipah, Lahad Datu, kira-kira jam 3 petang pada 16 Jun 2017.

Sementara itu, ibu dan ahli keluarga tert.uduh yang menunggu di luar bilik bicara mahk.amah tidak dapat men.ahan em0si apabila permi.ntaan mereka untuk memeluk dan menc.ium tertuduh buat kali terakhir tidak diben.arkan angg0ta p0lis bertugas.

sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *