Semasa

Lima Sekelu4rga M4ut KemaI4ngan Melib4tkan Tig4 Kend3raan

MARAN : Lima sekeluarga m.aut selepas kereta din.aiki mereka terl.ibat dalam kemalangan mel.ibatkan tiga buah kender.aan di Batu 13 Jalan Kuantan-Temerl0h.

Difahamkan, ma.ngsa yang m.aut dalam kejad.ian kira-kira pukul 2.48 petang itu adalah dua wa.rga emas, se0rang lelaki dewasa, se0rang wanita dewasa dan se0rang kanak-kanak.

GAMBAR GAMBAR KEMAL.ANGAN DI BAWAH SEKALI

Ketua Jabatan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) daerah, Shamsul Affendy Sulaiman berkata, pih.aknya mener.ima pan.ggilan berkenaan kejad.ian itu dan setiba di l0kasi kejad.ian didapati kereta Per0dua Myvi, Prot0n Iswara dan Toy0ta Hilux terl.ibat dalam nah.as tersebut.

“Kita mend.apati dua ma.ngsa ters.epit dan b0mba mengg.unakan peral.atan penyel.amat bagi mengel.uarkan ma.ngsa.

“Kesemua ma.ngsa telah dibawa ke H0spital Jengka,” katanya di sini hari ini. – UTUS4N 0NLlNE

Salam tak.ziah diuc.apkan buat ahli keluarga ma.ngsa. Sama-sama kita sedek.ahkan Alfatihah buat arwh yang telah pergi.

Sumber : berit4vir4l.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *