Semasa

Al-fatihah, Peng4rah Mamat Khalid Dis4hkan Menigg4l Dunla.

Al-Fatihah! Seluruh lndustri seni tnah air berduk.acita dengan berlta pem.ergian pengarah dan pelak0n terkenal Mamat Khalid yang menin.ggaI dunia sebentar tadi.

Berlta peme.rgian abang Mamat Khalid dik0ngsikan Faceb00k Din Dressa di mana Mamat telah dimasu.kkan ke H0spitaI Slim River.

Memetik perk0ngsian Faceb00k Yop4ever .com pula, pengarah yang cukup terkenal dengan filem Ha.ntu Kak Limah itu menga.lami sera.ngan jan.tung sebelum jat.uh.

Astro Gempak juga telah menges.ahkan ber.ita peme.rgian abang Mamat Khalid sebentar tadi di lnst.agram.

Allahya.rham difaha.mkan pen.gsan di rest0rannya, Sarang Art Hub sebelum dike.jarkan ke h0spitaI dan dis.ahkan menin.ggaI dunla.

Allahy.arham Mamat Khalid atau nama sebenarnya, Mohamad Mohamad Khalid menghe.mbuskan na.fas terak.hirnya di tangga usia 58 tahun dan menin.ggaIkan se0rang isteri, Hasmah Hassan serta Iima 0rang anak.

Penerbit dan pengarah hebat itu per.nah dike.jarkan ke h0spitaI dan dima.sukkan ke unit raw.atan rapi selepas mengal.ami se.sak na.fas pada Oktober 2019.

Allahya.rham cukup dise.gani dalam dunla perfiIeman negara dan karya-karyanya ser.ing pe.cah pan.ggung serta memberi kes.an cukup hebat kepada pen0nton.

Antara ka.rya hebat pengarah ters0h0r itu adalah Man Laksa, Z0mbl Kampung Pisang, Rock, 16 Puasa dan Hntu Kak Limah.

Ucapan takz.iah daripada rkan artls

Sumber : om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *