Semasa

Pilu, Guru M4ut, Angg0ta B0mba Ced3ra Dalam Kem4langan Memb4bitkan Empat Kend3raan.

SIK : Se0rang guru wanita m.aut selepas kereta H0nda CRV yang dipand.unya terb.abit dalam kemal.angan dengan tiga lagi kender.aan termasuk sebuah pacuan empat r0da milik Jabatan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Kedah di Jalan Jeniang-Sik-Pedu (Jalan Sungai Pau) di sini hari ini.

Dalam kejad.ian jam 3 petang tadi, ma.ngsa, Fatin Syazrina Mohd Yusof, 30, dis.ahkan menin.ggal duniia di tem.pat kejad.ian selepas mengal.ami kecede.raan par.ah di kep.ala.

Selain itu, angg0ta Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Guar Chempedak, Saiful Azhar Ahmad Fadzil, 45, pula ced.era di tan.gan kiri.

Ketua P0lis Daerah Sik, Deputi Superint.endan Abdull Razak Osman, berkata kem4langan memb.abitkan empat kender.aan.

Beliau berkata, sias.atan awal di l0kasi kejad.ian mend.apati sebuah Prot0n Wira yang dip.andu lelaki berusia 61 tahun dari arah Jeniang mengh.ala ke Sik diperc.ayai terb.abas dan memas.uki lal.uan bertent.angan.

“Ak.ibat daripada itu, kereta terb.abit mela.nggar sebuah H0nda CRV dan sebuah pacuan empat roda B0mba dan sebuah Mitsubishi Subaru Legacy.

“Aki.bat dari pelan.ggaran itu, kereta H0nda CRV yang dipa.ndu guru wanita terb.abit mel.ambung dan berpu.sing beberapa kali lalu terb.abas ke ba.hu jalan sebelah kanan,” katanya dalam satu kenya.taan hari ini.

Abdull Razak berkata, guru wanita itu dis.ahkan menin.ggal duniia di tem.pat kejad.ian ak.ibat kecede.raan par.ah di kep.ala manakala pem.andu kereta Prot0n Wira itu dan pem.andu Mitsubishi Subaru Legacy iaitu lelaki berusia 27 tahun itu tidak ced.era.

Beliau berkata, ma.yat ma.ngsa dihantar ke U.nit F0rensik H0spital Sultan Abdul Halim (HSAH) Sungai Petani untuk dibe.dah sia.sat.

“Penu.mpang hadapan kereta Prot0n Wira itu yang berusia 60 tahun ced.era di ka.ki manakala angg0ta b0mba terb.abit ced.era di ta.ngan kiri.

“K.es disiamsat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sementara itu, Pen0long Pengarah Bahagian 0perasi Keb0mbaan dan Penyel.amat, JBPM Kedah, Mohamadul Ehsan Mohd Zain, berkata angg0tanya dalam perjal.anan pulang ke Guar Chempedak selepas selesai menj.alani lat.ihan b0t di Sik.

Beliau berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan berhu.bung kemal.angan itu pada jam 2.44 petang dan sepas.ukan angg0ta dari BBP Sik tiba di l0kasi pada jam 2.55 petang untuk memb.antu ma.ngsa.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *