Semasa

Pilu, K4kitang4n Jab4tan Penj4ra M4ut, Kender4an Pacu4n Emp4t R0da Bert3mbung Deng4n L0ri.

SABAH Tuaran : Se0rang kakiTangan Jab.atan Pen.jara Sandakan m.aut selepas kender.aan yang dipa.ndunya bert.embung dengan sebuah l0ri dalam kejad.ian di kil0meter 29, Jalan Tamparuli-Ranau hari ini.

Dalam kejad.ian pada pukul 12.30 tengah hari itu, m4ngsa yang berumur 33 tahun berken.aan dis.ahkan menin.ggal du.nia ketika mendapatkan raw.atan di H0spital Tuaran.

Ketua P0lis Daerah Tuaran Deputi Superint.endan Mohd. Hamizi Halim berkata, se0rang lagi rakan sekerja m4ngsa berusia 43 tahun turut ced.era dibah.agian kep.ala dan masih mendapatkan raw.atan di h0spital yang sama.

“Manakala se0rang tah.anan lelaki yang duduk dibah.agian penumpang bel.akang juga mengal.ami kecede.raan.

“Kemal.angan ters.ebut berl.aku apabila pac.uan 4 r0da Toy0ta Hilux Jab.atan Penj.ara diperc.ayai hil.ang kaw.alan sebelum masuk ke laluan jalan bertent.angan.

“Ek0ran dari kejad.ian itu, kender.aan m4ngsa mere.mpuh bahag.ian depan l0ri yang dipandu se0rang lelaki berumur 45 tahun yang datang dari arah bertent.angan ,” katanya dalam kenyat.aan med.ia hari ini.

Men.gulas lanjut, Mohd Hamizi menyatakan sias.atan la.njut masih dijal.ankan dan pih.ak p0lis memoh0n sak.si beb.as yang melihat kejad.ian untuk tampil ke balai untuk memb.antu sias.atan.


Ke.s ini disias.at mengikut Sek.syen 41(1) Akt.a Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam takz.iah buat isteri dan ahli keluarga AllahY.arham Hafezal. Sem0ga r0hnya ditempatkan bersama orang-orang yang s0leh.Sama-sama semua sedekahkan Al-Fatihah buat arwh.

sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *