Semasa

‘Saya Ma4fkan Kes3mua Merek4..’ – Lu4han Seb4k Bapa Zulf4rhan Mesklpun Ber4t Untuk Mema4fkan Apa Y4ng Tel4h Berl4ku.

“Saya sudah maa.fkan mereka”. Itu Iua.han ayah peIajar Unlversiti Perthanan Nasi0naI Malaysia (UPNM), Zulfarhan Osman Zulkarnain.

Zulkarnain Idros, 57, berkata, meski.pun b3rat untuk dia memaa.fkan dan suk.ar meIup.akan apa yang telah berl.aku, beliau mengh0rmati namun segala keput.usan yang telah ditet.apkan pih.ak m4hkamah.

“Saya maa.fkan kese.mua mereka…,” katanya ketika dit.emui I0bi K0mpleks M4hkamah Kuala Lumpur selepas keput.usan ke.s itu di sini sebentar tadi.

Bagaim.anapun menurut Zulkarnain apa yang memb.uatkan beliau terk.iIan tertu.duh dan kelu.arga tidak datang berjump.anya ataupun untuk memlnta maaf.

“Keluarga tert.uduh mahupun tert.uduh langsung tid.ak datang berju.mpa saya dan isteri untuk memi.nta maaf kepada kami. Se0lah-0lah seperti anak saya pula yang bers.alah,” ujarnya.

Tambahnya, beliau berte.rima kasih kepada pih.ak m4hkamah yang telah menj4tuhkan huk.uman yang seti.mpaI kepada semua tert.uduh.

Men.gulas lan.jut, Zulkarnain berkata, apa yang pen.ting, beliau berh4rap 0rang ramai men.gambil ikt.ibar terhadap ke.s yang terj.adi kerana imp.aknya amat be.sar.

“Saya pe.san kepada masyar.akat supaya, jauhi si.fat memb.uIi, kerana ia akan memberi kes.an kepada kIuarga. Saya kehiIangan anak suIung saya, anak-anak kehIangan abang suIung, serta id0Ia mereka, sememangnya perkara seperti akan memberi kesan kepada saya dan kIuarga seumur hidup kami,” katanya lagi.

Sumber : K!0NLlNE

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *