Semasa

Pilu, Rem4ja 0KU M4ti Lem4s Ketlka M4ndi Sung4i Bers4ma Rak4n Dan Adlknya.

KEM4MAN : Keria.ngan se0rang remaja orang keIai.nan upa.ya (0KU) mandi sungai bersama empat indiv.idu terma.suk se0rang adiknya bera.khir dengan tr4gedi apabila dia Iem.as di Sungai Chukai, Kampung Pengkalan Cicar, di sini hari ini.

M.ayat Muhammad Ariff Danial Anuar, 13, pelajar kelas pendid.ikan kh.as Sek0lah Menengah Kebangsaan Buklt Kuang dite.mui pas.ukan penyeI.amat pada jam 5.28 petang.

Ketua P0Iis Daerah Kemaman Superint.endan Hanyan Ramlan berkata, sebeIum kejad.ian, m4ngsa yang merup.akan kateg0ri Iemb.am bersama tiga rakan dan se0rang adiknya telah pergi ke Sungai Chukai yang terletak kira-kira 600 meter dari rumah mereka di Rumah Murah 2, Buklt Kuang di sini untuk beriad.ah.

“Dia dikat.akan telah Iem.as ketika sedang mandi di sungai itu pada jam 1.30 tengah hari.

“Kejad.ian itu telah dimakl.umkan ahli keluarganya kepada pih.ak berkua.sa pada jam 3.20 petang sebeIum 0perasi menca.ri dan menyeI.amat dilanc.arkan,” katanya ketika dite.mui di l0kasi kejad.ian, di sini hari ini.

Jelas beliau, 0perasi menca.ri dan menyel.amat ters.ebut disertai 34 pegawai dan angg0.ta penyel.amat terdiri daripada p0Iis, b0mba dan Angka.tan Pertaha.nan Aw.am Malaysia.

Ujarnya, m4yat m4ngsa berjaya dite.mui selepas lebih dua jam 0perasi menca.ri dan menyel.amat dilaksa.nakan.

“M4yat m4ngsa dite.mui di da.sar sungai pada kedal.aman ha.mpir tiga meter yang l0kasi tera.khir dia dilhat sebeIum ten.ggeIam.

“Seju.rus dikenal pasti ahli keluarga, m4yat remaja itu telah dih.antar ke U.nit F0re.nsik H0spital Kemaman, di sini untuk dibe.dah si.asat,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga keluarga arw4h adik Ariff tab. ah. Al fatihah wildan syu.rga Allah.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *