Keluarga

Khab4r Memilukan, Warg4 Em4s Menlnggal Duni4 Dis4mping Isteri Sebelum Keret4 Dip4ndunya Terbab4s Di Simp4ng Tiga.

BAG4N SERAI : Se0rang war.ga em.as menin.ggal du.nia ketika dalam perjala.nan ke Kuala Lumpur setelah pen.gsan sebelum kereta dipan.dunya terb.abas berha.mpiran selek0h simp.ang tiga di Jalan Jeti – Jalan Besar di sini tengah hari tadi.

Dalam kejad.ian pada kira-kira pukul 12.30 tengah hari hari itu, ma.ngsa, Mohd. Saini Achili, 66, dari Jalan Sempadan Sungai Setar, Parit Buntar mema.ndu kereta jenis Pr0t0n Pers0na bersama isterinya menuju ke ibu k0ta.

Ketua P0lis Daerah Kerian, Superint.endan Mazuki Mat berkata, sebelum kejad.ian ma.ngsa telah sin.ggah mengisi petr0l di sebuah stesen minyak berhad.apan Balai P0lis Trafik Kerian.

“Setelah selesai, ma.ngsa mener.uskan perjal.anan untuk membuat pusi.ngan U di lampu isyarat berha.mpiran Maybank Bagan Serai.

“Bagaimana pun, setibanya berha.mpiran selek0h di Jalan Jeti, ma.ngsa pen.gsan menyeb.abkan kereta yang dipand.unya terb.abas ke tepi jalan,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

“Ma.ngsa mempu.nyai rek0d beberapa peny.akit termasuk sa.kit jant.ung dan mula mendap.atkan pemeri.ksaan berk.ala di H0spital Parit Buntar dan H0spital Taiping sejak lapan tahun lalu,” ujarnya.

Hasil bed.ah sias.at pula mend.apati pu.nca kemat.ian adalah diseb.abkan sera.ngan jant.ung dan k.es diklasifik.asikan sebagai m.ati meng.ejut.

Salam takz.iah diuca.pkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga tab.ah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : K0sm0

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *