Hiburan

Ist3ri Tek3jut Dan Menj3rit Gembir4 Jump4 Duit RM1, 600 Ketlka B4suh B4ju Suami.

ISTERI mana yang tak ra.jin dan bersem.angat nak basuh baju si suami jika selalu terju.mpa duit dalam mesin basuh.

Apatah lagi kalau rezeki terp.ijak ini datang dalam be.ntuk wang yang menc.ecah sehingga ribuan ringgit.

“Menang be.sar hari ni… kita wak (buat) senyap dah la duit te.mu (jumpa) kan,” tulis se0rang pengguna TikT0k di ruangan capt.ion sebuah vide0 yang memperl.ihatkan wang kertas RM100 berke.puk-ke.puk yang basah selepas dite.mukan dalam mesin basuh.

Bercakap kepada m st4r, pemilik ak.aun berkenaan Siti Nadilla Mohd Rani, yang berusia 30-an berkata, duit ters.ebut milik suaminya, Mas Eniky Zakaria yang sering terl.upa untuk meng0s0ngkan k0cek seluar yang ingin diba.suh.

Justeru, dia sering terju.mpa wang di dalam mesin basuh namun katanya, nilai yang diju.mpai biasanya lebih ke.cil.

Siti Nadilla atau lebih mesra disapa Dilla yang bekerja di p0nd0k membeli em.as lama dan surat pa.jak milik suaminya berkata, dia bagaimanapun ti.dak menya.ngka akan menerima rezeki terp.ijak ters.ebut ketika memb.asuh paka.ian milik suaminya pada 13 September lalu.

“Setiap kali ba.suh baju suami saya akan as.ing-as.ingkan sebab dia main gym setiap hari jadi pak.aian dia basah berp.eluh.

“Sebelum mas.ukkan dalam me.sin setiap hari saya akan peri.ksa satu-satu p0ket sebab suami saya je.nis ada je duit yang dia akan tertin.ggal dalam p0ket tapi sebelum ni tak banyak cuma RM10, RM50 atau RM100 je.

“Pagi tu tak tahu la en.tah macam mana… satu ba.kul saya teng0k semua seluar, saya pun an.gkat terus masuk dalam me.sin lepas tu saya tin.ggal untuk pergi je.mur baju, bila saya pe.rgi balik nampak duit-duit tim.bul, apa lagi saya je.rit sukalah,” sel0r0hnya.

Dilla bers.ama suami dan anak-anaknya.

Men.etap di Kuala Terengganu, Dilla berkata wang yang dit.emuinya bernilai lebih RM1,600.

Jumlah kesel.uruhan yang dite.mui Dilla melebihi RM1,600.

Ber.niat untuk mendi.amkan diri pada mulanya, ra.hsia Dilla bagaim.anapun ‘terb0ngkar’ apabila Eniky terl.ihat vide0 yang dim.uat naik ke laman TikT0k.

“Saya ki.ra semua hari tu duit ka.sar RM1,600 yang RM1 dengan RM10 je saya tak ki.ra.

“Saya sen.yap sampai sud.ah tapi last-last dia teng0k kat TikT0k saya lepas tu dia k0men ‘penc0pek’ dekat rua.ngan k0men vide0 tu.

“Tapi dia tak mi.nta, tak ta.nya pun duit tu berapa, jadi hak mi.lik saya dah la,” katanya.

K0men Eniky selepas meli.hat vide0 yang dim.uat naik Dilla.

Menurut Dilla suaminya itu tid.ak ge.mar untuk mengg.unakan d0mpet sejak mereka mula ken.al dahulu lagi.

“Saya tak tahu kena.pa tapi mem.ang dari saya mula ke.nal dia dulu saya perh.ati dia mem.ang tak ada d0mpet, dia akan se.lit duit dalam p0ket, kalau dalam kereta dia le.tak dekat cel.ah-cel.ah kerusi.

“Mem.ang selalu la ju.mpa duit kalau dia bawa kereta saya.

“Kad-kad semua dia le.tak dalam card h0lder lepas tu dia let.ak dalam kereta,” jelas ibu kepada empat 0rang anak ini.

Sumber : m st4r, Sem4ngatvir4l.c0m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *