Keluarga

Pilu, ” Ayah dah Takde..” Suami T3mui Aj4l Ketlka Memancing Di K0lam Ikan.

Sekinchan : “Bulan lalu, ar.wah suami membe.ritahu ingin menye.wa sebuah rumah di kampung untuk tu.juan memu.dahkan perger.akan saya dan anak.

“Dia juga sudah memba.yar wang penda.huIuan RM300 untuk rumah itu. Tak sa.ngka ia peta.nda dia akan pergi menin.ggaIkan kami seIama-Iamanya,” kata Hamisah Saluki.

Hamisah, 30, adalah isteri kepada Mohamad Amir Sulaiman, 28, yang menin.ggaI du.nia seIepas menga.Iami sera.ngan jan.tung ketika mema.ncing di sebuah k0Iam di Klang, kelmarin.

Difa.hamkan, Mohamad Amir bekerja sebagai mekanik l0ri di PeIa.buhan Utara, Klang sejak lapan tahun lalu.

Hamisah berkata, suaminya beriya-iya untuk mencari rumah sewa kerana anak sulung mereka, Muhammad Rayyan Iman, 6, akan me.masuki Darjah Satu tahun depan.

“Ar.wah suami berasal dari Kampung Desa Nelayan, Pasir Panjang. Dia tahu kemu.dahan di situ sangat mudah termasuk sek0lah rendah dan sek0lah menengah yang berha.mpiran dengan rumah.

“Kalau diikutkan, kami menu.nggu giliran untuk masuk rumah sewa tetapi ia masih dalam pr0ses ub.ah suai.

“Ar.wah se0rang yang baik dan bertanggun.gjawab terhadap keluarga. Bagaimanapun, Allah lebih sayang kepadanya dan kami re.da dengan peme.rgiannya,” katanya ketika dite.mui di kedia.man keluarga ar.wah, di sini, hari ini.

Sementara itu, adik Allahy4rham, Solehudin, 21, berkata, ketika keja.dian dia di pekan Sekinchan kerana membeli barang keperluan.

Menurutnya, dia dimak.lumkan berkaitan keja.dian oleh kawan Allahy4rham yang menghu.bunginya menerusi pan.ggilan telef0n.

“Mula-mula, kawan cakap abang pen.gsan. Saya berg.egas ke tempat keja.dian dan ketika dalam perja.Ianan, saya dapat pan.ggilan sekali lagi memak.lumkan abang telah menin.ggaI du.nia.

“Ar.wah memang ada sa.kit j4ntung berIu.bang sejak kecil dan seluruh ahli keluarga tahu akan perkara itu,” katanya.

Mohamad Amir menin.ggaIkan isteri, Hamisah dan tiga anak iaitu Muhammad Rayyan Iman, 6, Nur Ariana Alisha, 3 dan Muhammad Shahrul Idlan, setahun.

Jen.azah seIa.mat dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Parit 9, Pasir Panjang, semalam.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *