Keluarga

Sebak, Angg0ta B0mba Yg Terk0rban Dalam Letup4n Sempat Meraikan Hari Lahir Isteri Sebelum Pergi Buat Selamanya.

“Seperkara lagi, pada bulan ini juga kami akan masuk rumah baharu di Segamat, peranca.ngannya begitu tetapi tid.ak sempat,” katanya ketika dite.mui di Tanah Perku.buran Islam Qaryah Masjid Jamek Dato’ Klana Petra Sendeng, Ampangan di sini.

Sementara itu, tambah Nurul Jannah, sebelum keja.dian letu.pan itu dia ada menelef0n Allahy.arham, untuk menghantar makanan pada pagi keja.dian.

“Dia (arw.ah) kata tidak tahu akan balik lagi atau tidak, sedangkan makanan itu sudah dibeli dan kebe.tulan saya berada dekat balai (b0mba). Selepas itu baru dapat tahu keja.dian letu.pan (meli.batkan suami),” katanya.

Dia yang mendi.rikan rumah tangga dengan Mohd. Firdaus pada 2017 turut memberi.tahu, sempat mengajar arwah suaminya mengu.cap kalimah syahadah sebelum menghe.mbuskan naf.as tera.khir di h0spital.

“Buat masa, ini anak perempuan kami, Aisy Alisha Mohd. Firdaus, 3, belum tahu ayahnya sudah meni.nggal du.nia,” katanya.

Sementara ibu Mohd. Firdaus, Noorlina Abdullah, 64, berkata, kali tera.khir dia bert.emu arw.ah pada 4 Disember lalu yang pulang ke rumah keluarga di Sikamat di sini bagi menya.mbut ulang tahun perkah.winan dia dan suami.

“Dia (arw.ah) baik dengan adik-beradik semua ti.dak berkira dan paling sayang se0rang adiknya yang merupakan 0rang kelainan upaya (0KU), dia kata nak jaga adik tapi dia pergi dulu,” katanya lagi.

GAMBAR PENUH

Dalam keja.dian pada pu.kul 5.15 pagi, Sabtu lalu, Mohd. Firdaus dan angg0ta pasu.kan tinda.kan kecem.asan (ERT) kilang, Mohamad Azuraini Mahrani, 40 ced.era pa.rah manakala se0rang lagi pegawai b0mba, Syed Putra Syed Mohd Al Atas, 52 mele.cur dalam keja.dian itu.

Mohd. Firdaus meni.nggal du.nia di H0spital Segamat pada pu.kul 4.15 pagi tadi dan selamat dikeb.umikan di Tanah Perku.buran Islam Qaryah Masjid Jamek Dato’ Klana Petra Sendeng, Ampangan di sini kira-kira pu.kul 12,30 tengah hari tadi.

Turut hadir pada majlis pengeb.umian tadi, ialah Ketua Pengarah Ja.batan B0mba dan Penye.lamat Malaysia (JBPM), Datuk Seri Mohammad Hamdan Wahid, Pengarah JBPM Negeri Sembilan, Hamdan Ali dan Pengarah JBPM Johor, Datuk Yahaya Madis.

Sementara itu, Yahaya menyifatkan Allahy.arham merupakan se0rang angg0ta yang sangat berde.dikasi dan pas.ukan b0mba begitu tera.sa akan kehila.ngannya.

“Pihak jab.atan, kami telah memberikan ban.tuan awal khairat kebajikan yang disertai Allahy.arham dan insya-Allah akan menyusul bant.uan-bant.uan lain daripada jabatan.

“Ketua Pengarah JBPM juga bersetuju untuk Allahy.arham diberikan kenaikan pangkat secara p0sthum0us daripada pan.gkat Kesel.amatan B0mba (KB)19 ke KB 22,” katanya.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *