Hiburan

Khabar Duka, Penyampai Sukan Radi0 Terkenal Ross Yusof Menlnggal Dunia.

KUALA LUMPUR : Penya.mpai sukan radi0 terkenal, Ross Yusof menin.ggaI du.nia pada usia 55 tahun diperc.ayai aki.bat sera.ngan ja.ntung.

Allahy4rham menghe.mbuskan na.fas terak.hirnya di kediamannya di Petaling Jaya pada pagi Rabu.

Difahamkan, keja.dian dise.dari anaknya yang sebelum itu membe.ritahu rakan-rakan bapanya bahawa dia terde.ngar arw4h bat.uk seperti biasa.

Bagaimanapun, anaknya itu dikatakan terde.ngar bunyi dentu.man ku.at sebeIum menda.pati arw4h dalam kead.aan terba.ring dan ti.dak se.darkan diri.

Nama R0ss ti.dak asi.ng lagi dalam lndustri hiburan apabila pernah mene.mpa nama bidang pengacaraan b0la sep.ak dan juga penyampai radip di Hitz FM, Mix FM dan BFM.

Peme.rgian R0ss turut dira.tapi oleh beberapa figu.ra ternama seperti Francessca Peter dan Iman C0rinne.

Francessca akui berse.dih atas kehiIa.ngan beliau yang disif.atkan sebagai se0rang lelaki budiman, Iembut dan sangat s0pan.

Selain itu, ramai pengguna Twltter turut mengucap t4kziah kepada ahli keluarga Ross atas kehiI.angan tersebut.

Salam t4kziah. Moga keluarganya tab.ah al-fatihah.

Sumber : aw4ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *