Keluarga

Anak Terbujur Kaku Depan Ayah Dil0kasi Kemal4ngan M4ut.

BALIK PULAU : Se0rang penun.ggang mot0sikal m.aut selepas terb.abit dalam kemal.angan dengan sebuah kereta di persi.mpangan lampu isya.rat di Jalan Teluk Kumbar di sini pagi Jumaat.

Dalam keja.dian jam 9.40 pagi, ma.ngsa, Nooraslinda Musa, 26, meni.nggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.ala.

Ma.ngsa yang memb0nceng mot0sikal H0nda EX5 yang ditun.ggang bapanya dalam perjala.nan menghala ke Bayan Lepas dari Teluk Kumbar sebelum sebuah kereta Toy0ta Avanza dikatakan terlan.ggar kende.raan mereka dari arah belakang.

Aki.bat keja.dian itu, ma.ngsa dan bapanya terpela.nting di atas jalan raya manakala pemandu kereta berusia 52 tahun hanya menga.lami kecede.raan rin.gan.

Pegawai 0perasi Balai B0mba dan Penye.lamat Seri Balik Pulau, Zaiful Arif Mat Ariffin berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan keja.dian itu jam 9.55 pagi dan segera berg.egas ke l0kasi keja.dian.

Menurutnya, ketika sampai di kawasan kemal.angan itu menda.pati, penun.ggang mot0sikal berada dalam keadaan tertia.rap di atas jalan manakala pem.andu kereta menga.lami ced.era ringan.

“Pas.ukan perub.atan yang turut berada di l0kasi keja.dian menges.ahkan ma.ngsa sudah menin.ggal du.nia.

“M.ayat ma.ngsa dibawa ke Un.it F0rensik H0spital Balik Palau untuk be.dah sia.sat,”katanya ketika dihubungi Slnar Harlan di sini pada Jumaat.

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *