Keluarga

Sebak, Wanlta Menlnggal Dunia Disisi Empat Anaknya Yang masih Kecil.

Ibu TunggaI Meni.nggaI Dunia, Tin.ggaIkan Anak2 Kecil 4 0rang, “Ibu, Ibu Di Mana?..,”

Arw.ah menin.ggaIkan anak Sulung perempuan 21 tahun sudah berkahwin dan menetap di KL.

Manakala empat lagi yang men.etap bersama ar.wah. 16 tahun seorang perempuan. Se0rang lagi perempuan berumur 5 tahun dan berumur 4 tahun se0rang perempuan juga dan se0rang lelaki berumur 2 tahun.

Jam 7 pagi tadi sedang saya kem.askan barang-barang anak sekolah. Tiba-tiba sampai van jen.azah di depan pagar rumah. Ade org menin.ggaI ke? Bisik ha.ti saya, pergi tanya.. Rupanya betul ade menin.ggaI, ibu tunggal. Malam tadi jam 2 pagi tiba-tiba se.sak na.fas. Amb.ulan sampai, arw.ah sudah tiada.

Rupanya malam tadi mereka semua ti.dak dapat tidur. Pagi ni cuma bera.laskan r0ti kerana si.buk uruskan jena.zah. Jadi pagi ni saya belikan sedikit sarapan buat mereka.

Sekarang keluarga arw.ah menyewa di gel0ng gajah, kg bukit depu, tid.ak jauh dengan kedai ker0p0k lek0r t0k m0l0r, KT.

Terasa hi.ba ha.ti ini, memikirkan sekiranya ujian sebegini Allah tak.dirkan kepada keluarga kita.. Tin.ggalkan anak-anak kecil.. Bagaimana na.sib mereka.. Allah.. Kua.tkanlah keluarga ini..

Berita Penuh

“Sebelum itu, ibu minta saya ur.utkan ka.ki dan tan.gannya. Tid.ak lama selepas itu, saya dapati tang.an dan ka.kinya keja.ng,” kata Ainin Syafina Abdullah,16.

“Ibu mnghemb.usk4n na.fas terak.hirnya di pan.gkuan saya. Saya sempat men.gajarnya men.gucap dua kalimah syah.adah sebelum ibu pergi menin.ggaIkan kami buat selama-lamanya.

Menurutnya, ibunya menin.ggaI du.nia aki.bat radang pa.ru-pa.ru dan masa.lah jant.ung.

Ainin Syafina berk0ngsi de.tik ter.akhir ibunya, Emellia Mat Husin, 37, yang meni.nggaI du.nia kira-kira jam 1.50 pagi tadi di rumah sewa mereka di Kampung Gel0ng Gajah, Bukit Depu, di sini, hari ini.

Katanya, ibunya dima.sukkan ke H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) selepas meng.alami semp.ut pada Isnin lalu sebelum dibenarkan keluar semalam.

Bercerita lanjut, Ainin Syafina berkata, biarpun se.dih dia bersyu.kur kerana arw.ah ibu pergi ketika dia bersama tiga lagi adik, Aleesya Annabella, 11, Adriana Maisarah, 5, dan Muhammad Hayat Irfan, 2, berada di sisi ar.wah.

“Sejak ibu sa.kit sebulan lalu, kami tid.ak pernah berp.isah dengannya. Malah ibu minta kami ti.dur dan menem.aninya di bilik dan tidak be.narkan kami tidur di bilik beras.ingan.

“Hanya tangi.san, pe.luk ci.um dan rata.pan yang mengir.ingi pem.ergian ibu. Kami tidak san.gka ibu akan pergi kerana ketika keluar daripada h0spital semalam, ibu kelih.atan semakin sih.at dan bermesra dengan adik-adik.

“Cuma sedikit terki.lan, kakak sulung yang sudah berkeluarga, Ainin Sofiya, 21, kini menetap di Kuala Lumpur ti.dak ada ketika ibu menghe.mbuskan na.fas tera.khir,” katanya ketika dite.mui di rumah sewa mereka di Kampung Gel0ng Gajah, Bukit Depu, di sini.

Ainin Syafina berkata, dia sempat menghid.angkan mee sup dan memberikan ibunya ub.at kira-kira jam 5 petang semalam sebaik tiba di rumah selepas dibe.narkan keluar dari h0spital.

“Ibu minta keluar h0sp.ital kerana mahu berbinc.ang dengan anak-anak selepas d0kt0r menyar.ankan melak.ukan pemeri.ksaan lanjut selepas mend.apati beberapa saluran jantu.ngnya tersu.mbat,” katanya.

Dia yang mena.matkan persek0lahan ketika berusia 14 tahun berkata, ketika hay.at, ibu sering berpesan supaya menjaga adik-adik dan diseb.abkan itu juga dia mengambil keputusan berh.enti sek0lah.

“Saya terpa.ksa berk0rban kerana tiada sesiapa yang akan menjaga adik-adik ketika ibu keluar bekerja selain kesem.pit4n hid.up.

“Kea.daan kami semakin sus.ah dan rum.it apabila kea.daan ibu semakin tid.ak si.hat dan terp.aksa berhe.nti kerja. Sebab itulah sejak ak.hir-ak.hir ini ibu pernah bersuara untuk tin.ggal dengan nenek di Pahang,” katanya.

Katanya, sebelum ini, ibunya pernah menya.takan has.rat untuk kembali tin.ggal bersama datuk dan nenek berikutan kesempi.tan hidup.

Anak sulung ar.wah, Ainin Sofiya berkata, dia menerima pan.ggilan daripada adiknya, Ainin Syafina jam 2.30 pagi memberitahu ibu sudah ti.ada.

“Saya bersama suami serta dua anak perempuan berusia dua tahun dan 31 hari segera pulang dan tiba jam 10 pagi.

“Syukur kerana dapat mena.tap wajah ibu buat kali tera.khir sebelum dikebu.mikan di Tanah Perku.bur4n Islam Sheikh Ibrahim jam 10.30 pagi tadi,” katanya.

Ainin Sofiya juga menya.takan rasa terki.lannya kerana ar.wah ibu tid.ak sempat melihat secara berdepan cucu kedua yang lahir pada 1 Julai lalu.

Sementara itu, nenek kepada kanak-kanak terb.abit, Faridah Endut, 63, berkata, dia akan menu.naikan has.rat ar.wah untuk tin.ggal bersamanya walaupun tanpa keha.dirannya.

Menurutnya, ketika dira.wat di wa.d, ar.wah kerap menghub.unginya men.erusi pan.ggilan vide0 mem0h0n ampun dan maaf.

“ar.wah pernah memberit.ahu kead.aan dia susah dan mahu tin.ggal bersama saya di Chend0r, Pahang. Saya akan membawa mereka pulang ke Pahang, Selasa ini,” katanya.

Kesian anak2 ni. Sama-sama kita doakan buat mereka semoga dipermudahkan segala urusan.

Sumber : buletlnc0m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *