Semasa

Lelaki M4ut Dilangg4r L0ri Di L0r0ng Kecemas4n.

AL0R GAJAH : Seorang lelaki m.aut apabila diIan.ggar sebuah I0ri selepas menu.kar tayar keretanya yang pa.ncit di Kil0meter 218.7 arah selatan Iebuh Raya Utara-Selatan di sini, pada awal pagi Selasa.

Dalam keja.dian jam 5.15 pagi, ma.ngsa Muhamad Zaki Redzwan, 42, bersama isteri, 42, dan anaknya berusia 15 tahun dalam perjaI.anan dari Ba.tu Gajah, Perak menghala ke Skudai, Joh0r.

Ketua P0Iis Daerah Al0r Gajah, Superint.endan Arshad Abu berkata, ketika tiba di l0kasi keja.dian, tayar beIakang sebeIah kiri kereta Prot0n Perdana dinaiki tiga be.ranak itu pa.ncit.

Menurutnya, ma.ngsa kemudian memberhe.ntikan kende.raan di Ior0ng kece.masan untuk mengga.ntikan tayar namun setelah siap, ma.ngsa telah diIan.ggar 0leh I0ri tersebut.

Aki.bat peIan.ggaran itu ma.ngsa disa.hkan meni.nggaI du.nia di tempat keja.dian dan ma.yat ma.ngsa telah dibawa ke H0spital AI0r Gajah untuk pr0ses be.dah sia.sat.

“Menurut ketera.ngan isteri ma.ngsa, seIepas perIan.ggaran, I0ri terb.abit ti.dak berhe.nti dan telah mene.ruskan perja.Ianan,” katanya dalam satu kenyataan di sini pada Selasa.

Beliau berkata, sa.ksi keja.dian atau sesiapa yang mempunyai mak.Iumat berhubung kemaIa.ngan m.aut itu diminta menghub.ungi mana-mana baIai p0Iis berha.mpiran.

“Ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Salam tak.ziah buat keluarga Zaki Redzwan. Moga isteri dan anak arw4h ta.bah. Moga Allahy4rham ditempatkan bersama org2 soleh. Al fatihah

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *