Semasa

Angg0ta B0mba Jumpa Begpack Budak Dalam Tlmbunan Lumpvr, Bila Lih4t Isi Dalam Membuatkan Ramai Seb4k.

Benc.ana ba.njir yang mela.nda sebahagian be.sar kawasan negeri Selang0r dan Pahang beberapa hari lalu menin.ggalkan ke.san yang sangat dah.syat terhadap ma.ngsa yang terk.esan.

Ken.aikan air yang begitu mend.adak menyeb.abkan ma.ngsa ga.gal membuat keput.usan dengan pan.tas. Ada yang menga.lami tra.uma yang teruk gara-gara terper.angkap samada di dalam kenderaan masing-masing ataupun di rumah.

Tatkala keadaan semakin bera.nsur pu.lih, dengan hujan yang telah pun berh.enti ketika ini, mereka yang tersel.amat berk0ngsi kisah mena.kutkan ini di ruang me.dia s0sial masing-masing.

Antara yang menarik perha.tian pembaca mengenai satu ki.sah yang dik0ngsikan se0rang wartawan dengan pene.muan satu beg kanak-kanak dalam misi menc.ari dan menyel.amat yang di lakukan 0leh pihak berk.uasa

“Aku teng0k berita tadi. Pihak b0mba jumpa backpack budak berisi t0ys, sanitizer, face mask, teddy bear and snack(jajan) dalam timb.unan lumpur. And tak jauh dari tempat tu dorang jumpa ma.yat budak berumur 6y/o. Kau faham tak apa aku rasa sekarang? Faham tak?? ”
Kredit : Twltter Arynaawsome

Ramai mela.hirkan pera.saan simp.ati dan sa.yu dengan perk0ngsian dari wartawan ters.ebut

“Se.dihnya ya Allah sbb teringat ke ank2 yg lebih kur.ang sebaya, mmg perangai suka letak mcm2 dlm beg, nk cari ape je semua ada”

Jeritan tid.ak dihi.raukan, pemuda berk0ngsi kis.ah se.dih mera.nduk air banjir demi sela.matkan ahli keluarga

Pemuda tersebut, Syarifuddin Wan mence.ritakan bagaimana usaha yang dilaku.kannya bagi membawa ahli keluarganya ke tempat sela.mat, tamb.ahan dia mempunyai se0rang bayi kecil.

Dengan pa.ras air mence.cah le.her, dia bertaw.akkal membawa anak isterinya mera.nduk air banjir. Tambah menye.dihkan apabila terdapat b0t kenamaan yang sedang meni.njau situasi terkini banjir turut menggunakan laluan yang dilaluinya ketika mera.nduk air banjir tersebut ketika itu.

Namun katanya, b0t tersebut tidak menge.ndahkan je.ritan mereka meminta pert0l0ngan. Sekalipun pe.nat, ak.hirnya pemuda tersebut berjaya juga tiba ke kawasan sela.mat, seterusnya ke rumah mertuanya yang terse.lamat daripada banjir di Keramat.

Pembaca yang terh.aru dengan kesanggupan pemuda tersebut menyela.matkan ahli keluarganya turut bertanyakan ban.tuan lain jika diperlukan. Malah ramai yang turut mend0akan kesela.matan mereka sekelarga.

M4ngsa banjir di Kelantan meningkat, empat negeri turun

Jumlah ma.ngsa ba.njir yang ditempatkan di pusat pemin.dahan sementara (PPS) di Kelantan mencatatkan peningkatan malam ini, manakala empat negeri lain termasuk Selangor menun.jukkan penurunan.

Bagaimanapun, jumlah ma.ngsa di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan kekal.

Di Kelantan, setakat 10 malam, jumlah ma.ngsa meningkat kepada 1,666 orang berbanding 1,496 orang petang tadi, memb.abitkan 10 PPS dibuka kesemuanya di jajahan Pasir Mas.

Sementara itu, p0rtal rasmi inf0 banjir Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) melap0rkan tiada sungai utama di Kelantan berada pada pa.ras bah.aya manakala tiga sungai mencatat pa.ras am.aran iaitu Sungai Kelantan di Kampung Temangan, Machang serta Sungai Kelantan dan Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas.

Sembilan daerah kekal dila.nda banjir iaitu Kuantan, Temerloh, Bentong, Bera, Jerantut, Pekan, Lipis, Maran dan Raub.

Dalam pada itu, Lebuhraya Pantai Timur (LPT) menerusi catatan Faceb00k memak.lumkan laluan Chenor ke Karak masih belum dibuka di kedua-dua arah manakala laluan dari Gombak ke Karak di Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak (KLK) sudah dibuka.

Di Melaka, Pengarah Ang.katan Pertah.anan Awam Malaysia (APM) Melaka Lt Kol (PA) Cuthbert John Martin berkata, jumlah ma.ngsa banjir di negeri itu berkura.ngan kepada 114 orang setakat jam 8 malam tadi.

“Di Jasin, jumlah ma.ngsa kekal 68 orang daripada 14 keluarga ditem.patkan di PPS Sek0lah Kebangsaan Parit Penghulu Benteng manakala 46 orang daripada 15 keluarga di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Lubok China di Alor Gajah,” katanya.

Di Perak, banjir di Changkat Jong, Teluk Intan menunjukkan trend penur.unan dengan 153 orang berada di dua PPS di daerah Hilir Perak setakat jam 8 malam berbanding 182 orang petang tadi.

Jurucakap APM dan Sekretariat Jawatank.uasa Pengurusan Benc.ana Perak berkata, seramai 105 orang sedang berlin.dung di PPS Dewan Bandaran Teluk Intan dan 48 lagi di PPS Dewan SMK Abdul Rahman Talib.

Di Selang0r, Unit Pengurusan Benc.ana Negeri (UPBN) memak.lumkan negeri itu merekodkan penurunan jumlah ma.ngsa banjir iaitu 18,126 orang memb.abitkan 103 PPS setakat jam 9 malam berbanding 22,250 orang di 111 PPS petang tadi.

JPS memak.lumkan Sungai Langat di Bukit Changgang, Kuala Langat masih melebihi par.as bah.aya iaitu 4.31 meter setakat jam 9.15 malam.

Di Negeri Sembilan, Pengarah APM negeri, Lt Kol (PA) Mohd Syukri Madnor berkata ma.ngsa banjir di negeri itu kekal 301 orang dengan empat PPS masih dibuka di Jelebu.

Di Kuala Lumpur, menurut aplikasi Inf0 Benc.ana JKM, jumlah ma.ngsa kekal 314 0rang di dua PPS.

Sumber : bern4ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *