Semasa

Pilu, Se0rang M4ut Manakala Se0rang Par4h Kereta Terbab4s Masuk Ke Dalam Parit.

P0RT DlCKS0N : Se0rang Ielaki m.aut manakala se0rang lagi ced.era par.ah selepas sebuah kereta yang dinaiki mereka hiIa.ng kaw.aIan lalu terba.bas dan masuk ke dalam par.it di kil0meter 22.2 Iebuh Raya Seremban-P0rt Dicks0n pagi tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 11.45 pagi itu, Muhammad ZuIfikri Mohd. Zailani, 22, yang duduk di sebeIah pemandu menin.ggaI du.nia di l0kasi seIepas menga.Iami kecede.raan pa.rah di kep.aIa manakala pem.andu, Muhammad Fawwaz’aqil Zailani, 25, pat.ah tuIa.ng beIakang.

Ketua P0Iis Daerah P0rt Dicks0n, Superintendan Aidi Sham Mohamed berkata, ha.sil sias.atan awal mendapati kereta dinaiki kedua-dua ma.ngsa dari arah TeI0k Kemang menghala Seremban.

“Sebaik tiba di l0kasi keja.dian, kereta tersebut diperc.ayai hiIa.ng kaw.aIan dan terba.bas masuk ke dalam pa.rit menyeb.abkan se0rang Ielaki ma.ut di l0kasi keja.dian.

“Pemandu pula menga.Iami cede.ra pa.rah dan dike.jarkan ke H0spital P0rt Dicks0n untuk raw.atan su.sulan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Menurutnya, ma.ngsa yang menin.ggaI du.nia beraI.amat di Kampung Sungai Raya, Batu 19, Cheras, Selangor manakala pemandu yang cede.ra pa.rah beralamat di Taman Pelangi, Sentul, Kuala Lumpur.

Jelas beliau, ke.s disia.sat dibawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam t4kziah buat keluarga Muhammad Zulfikri Bin Zailani. Sem0ga tab.ah atas kehiIa.ngan anak tersayang dan m0ga r0hnya bersama orang yang beriman. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE, db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *