Keluarga

Remaja Lelaki M4ut Bersama Bapanya Dalam Kemal4ngan Tragls Kereta Terbab4s Melangg4r P0k0k.

JOHOR BAHRU : Se0rang remaja lelaki bersama bapanya m4ut selepas kereta Per0dua Alza yang din.aiki mereka terb4bas lalu mela.nggar sebat4ng p0kok di Jalan Felda Buklt Batu, Kulai, pagi tadi.

K0mander 0perasi Balai B0mba dan Penyela.mat Bandar Baru Kulai Pegawai B0mba Kanan II KUP Firdaus Juritah berkata, Pu.sat Gera.kan 0perasi B0mba Negeri Johor menerima pan.ggilan kecem.asan kemala.ngan jalan raya itu melalui talian MERS999 pada 6.45 pagi.

“Tujuh angg0ta b0mba bersama satu jen.tera berge.gas ke l0kasi keja.dian dan mendapati pema.ndu kereta Mohamad Khairul Hasan, 34, dan anaknya, Mohd Khairil Akmal, 13, masing-masing ters.epit di kerusi pem.andu dan penu.mpang hadapan selepas kende.raan mereka itu mela.nggar sebatang pok0k akasia,” katanya menerusi kenyataan hari ini.

Firdaus berkata, kedua-dua beranak itu dis.ahkan menin.ggal dunia oleh pegawai perub.atan yang tiba di l0kasi dan b0mba kemu.dian berti.ndak menge.luarkan mereka dari kereta itu dengan menggunakan peral.atan kh.as.

Beliau berkata, m.ayat kedua-dua ma.ngsa dise.rahkan kepada p0lis untuk tind.akan sela.njutnya dan 0perasi memba.bitkan b0mba kemu.dian tam.at sepenuhnya pada 7.30 pagi.

Salam t4kziah buat keluarga man.gsa. Semoga kuat dan ta.bah atas kehila.ngan insan yg tersayang. Semoga r0h arw4h dicucuri rahmat oleh Allah swt. AL-FATIHAH

Sumber : medla p0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *