Semasa

Khabar Duka, Bek4s Angg0ta Kumpulan Nasyld Rabbani Azizan Khalid Menlnggal Dunia Ketlka Sedang Bersarapan.

Petaling Jaya : Be.kas angg0ta kumpulan nasyid Rabbani, Azizan Khalid, 46, menin.ggaI du.nia di Pu.sat Perub.atan Universiti Malaysia (PPUM), di sini, jam 10 pagi semalam.

Ketua kumpulan Rabbani, Azadan Abdul Aziz, 48, berkata, Allahy.arham sepatutnya mene.rima keput.usan ha.sil uji.an sari.ngan c0vld-19 hari ini, tetapi pagi semalam dia menga.lami se.sak na.fas dan dike.jarkan ke h0spital.

“Semalam isteri ar.wah mema.klumkan Azizan tiba-tiba menga.lami se.sak na.fas selepas sarapan kira-kira jam 8.30 pagi dan dike.jarkan ke h0spital dengan ambu.Ians. Namun, dalam jam 10 pagi, dia dis.ahkan menin.ggaI du.nia.

“Sebenarnya dia menga.lami de.mam hampir seminggu dan tidak kebah-kebah. Jadi, kelmarin dia pergi melak.ukan uji.an caIi.tan c0vld-19 dan diberikan geIang merah jambu untuk menj. alani kuara.ntin di rumah.

“Sekarang d0kt0r belum lepaskan jen.azah sebab nak buat be.dah sia.sat untuk tahu pun.ca kem.atian sama ada diseb.abkan sera.ngan jan.tung atau vi.rus c0vld-19, ” katanya.

Menurut Azadan, sekiranya Allahy.arham be.bas jang.kitan c0vld-19, pihak keluarga boleh bersama mengu. ruskan jena.zahnya.

“Pihak h0spital makl.umkan kalau Allahy.arham menin.ggaI du.nia disebabkan c0vld-19, mereka akan uruskan majlis pengebu.mian. Namun, jika menin.ggaI du.nia aki.bat sera.ngan jant.ung, wakil ahli keluarga diben.arkan untuk sama-sama uruskan jen.azah,” katanya.

Azadan berkata, sepanjang 30 tahun menge.nali ar.wah, dia memang tidak mengh.idap seba.rang peny.akit seri.us dan se0rang yang sentiasa ceria.

Difahamkan, jen.azah Azizan akan dikebu.mikan di kampung halamannya di Behrang, Perak.

Allahya.rham menin.ggalkan se0rang isteri dan se0rang anak perempuan.

Azizan menye.rtai Rabbani yang p0pular dengan lagu lntifada dan Pergi Tak Kembali pada 1997 sebelum menin.ggalkan kumpulan nasyid itu pada 2001.

Sumber : c0retannaslhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *