Semasa

Khabar Hiba, Pemandu L0ri M4ut, L0ri 3tan Bert3mbung Dengan L0ri Balak.

TEMERL0H : Se0rang pema.ndu m.aut selepas l0ri yang dipa.ndu terba.bit kemala.ngan dengan sebuah l0ri ba.lak di Kilometer 158, Jalan Kuantan-Kuala Lumpur di sini pada Rabu.

Dalam kemala.ngan kira-kira jam 6.59 pagi itu, ma.ngsa, Sanussi Noor, 41, beralamat dari Marang, Terengganu disa.hkan menin.ggal du.nia di tempat keja.dian manakala kelind.annya cede.ra di baha.gian ka.ki.

Bagaimanapun, pema.ndu l0ri balak, C Ashvin Kumar, 27, dari Raub tidak menga.lami seba.rang kecede.raan.

Ketua P0lis Daerah Temerl0h, Asisten K0misi0ner Mohd Yusri Othman berkata, sias.atan awal mend.apati kemala.ngan berl.aku ketika l0ri balak yang dipa.ndu Ashvin dalam perjal.anan dari arah Raub menghala ke Mentakab.

Menurutnya, ketika tiba di l0kasi keja.dian, pema.ndu itu menye.dari sebuah l0ri Hic0m-Perk.asa tiga tan dari arah bertent.angan hila.ng kaw.alan dan masuk ke lalu.annya.

“Difahamkan pema.ndu l0ri ba.lak berti.ndak mene.kan h0n beberapa kali sehingga terpa.ksa menghi.mpit l0rinya ke ba.hu jalan bagi menge.lak berte.mbung,” katanya.

Mohd Yusri berkata, bagaimanapun bahagian belakang l0rinya telah dila.nggar l0ri berke.naan.

“Aki.bat keja.dian, l0ri tiga tan tanpa mua.tan itu terba bas ke tepi tebi.ng berha.mpiran menyeba.bkan pema.ndunya cede.ra pa.rah dan disa.hkan menin.ggal du.nia di tempat keja.dian,” katanya.

Menurutnya, ma.yat ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Sultan Haji Ahmad Shah (H0SHAS) untuk pr0ses bed.ah sia.sat manakala kelindan yang cede.ra diha.ntar menerima rawa.tan di Kli.nik Kesih.atan Lanchang di sini.

Mohd Yusri berkata, kemal.angan meng0rbankan nya.wa pema.ndu l0ri itu disia.sat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sementara itu, adik perempuan ma.ngsa, Azmidar Noor melu.ahkan rasa se.dih dengan peme.rgian abangnya.

Menurut Azmidar, dia sama sekali ti.dak menya.ngka akan kehila.ngan abang selepas kakaknya menin.ggal du.nia kurang setahun yang lalu.

“Assalamualaikum. Pagi ini dapat berita yang mengej.utkan dan menye.dihkan. Belum genap lagi kehila.ngan kakak tersayang, hari ini se0rang lagi pergi mengha.dap Ilahi.

“Sem0ga Abang Nusi aman di sana dan ditempatkan dalam kalangan insan yang mulia di sisi Allah. Aamin..,” tulisnya di Faceb00k.

Sumber : cn / wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *