Semasa

Warga Emas Ditemui Lem4h Dan Tak Bermaya Terper4ngkap Dalam Lumpur Selama 4hari.

Se0rang wa.rga emas berusia 60-an dite.mui ten.ggelam dalam lumpur di sebuah l0ngkang selama empat hari sebelum disel.amatkan 0leh sepasang suami isteri di Padang Jawa, Shah Alam. Wanita yang juga peniaga gerai makanan, Rusma Samsudin menget.ahui akan perkara itu sebaik dimakl.umkan 0leh anak jirannya.

Menurut Rusma, dia terus memberitahu hal itu kepada suaminya serta 2 orang pekerja untuk meme.riksa l0ngkang ters.ebut yang terle.tak di berdekatan dengan rumahnya.

“Kami ingat pakcik itu sudah ‘tia.da’. Dia kelih.atan sangat lem.ah dan ha.mpir keseluruhan bad.annya disaluti lumpur. Kami cuba untuk bercakap namun dia tidak berd.aya untuk mengel.uarkan suara…”

Tambahnya, dia dan suami bersama pekerjanya menga.ngkat pakcik tua berke.naan keluar dari l0ngkang ters.ebut dan membawanya pula.ng ke rumah mereka untuk dibe.rsihkan. Mereka juga membe.rikan pakcik mala.ng ters.ebut makanan dan minuman sebelum menghubungi Amb.ulans.

Selepas dia makan, dia kemudiannya mula bersuara namun tidak berapa jelas. Dia memak.lumkan sudah empat hari berada dalam l0ngkang terse.but dan cuba menj.erit meminta pert0l0ngan namun tidak diden.gari.

“ Saya cuba bertanyakan kepada jiran-jiran jika ada sesiapa yang mengenali pakcik ini, namun tiada siapa yang tahu.”

“Pakcik memak.lumkan kepada kami yang dia tidak berkahwin dan tidak memp.unyai keluarga lain “ kata Rusma lagi.

Menjengah ke ruangan k0men, rata-rata netlzen berterima kasih kepada pasangan itu kerana menyel.amatkan pakcik yang mala.ng itu.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

Sumber : kis4hdunia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *