Keluarga

Memilukan, Kereta Dipandu Suami Hil4ng Kawalan, lsteri dan Bayl 15hari Menlnggal Dunia Dalam Nah4s Kemal4ngan.

Ampang : Seb.ak dan pi.Iu apa yang berl.aku seorang wanita yang dikenali dengan nama El telah terIi.bat dalam kemaI.angan malam tadi apabila kereta jenis prot0n Iswara yang dipandu suaminya hiIa.ng kaw.aIan.

El yang baru 15 hari mela.hirkan cahayamata keduanya, dia gi.gih berkerja sebagai tuka.ng urut wanita bers.aIin disekitar Kuala Lumpur. Ramai yang mengambilnya untuk mengu.rut walupun dia masih dalam pan.tang bers.aIin anak keduanya Efra Mufida.

HM meIap0rkan se0rang wanita serta ba.yi perempuannya ma.ut dalam kemaI.angan selepas kereta dinaiki mereka meIa.nggar pemb.ahagi jalan di Jalan Ampang, di sini, semalam.

Dalam keja.dian kira-kira jam 10 malam tadi, suami ma.ngsa, 34, serta anak lelaki mereka berusia empat tahun diIap0rkan cede.ra pa.rah dalam keja.dian itu.

Ketua P0Iis Daerah Ampang Jaya Asisten K0misi0ner Mohamad Farouk Eshak berkata, sias.atan awal mendapati kemala.ngan itu diperc.ayai berl.aku ketika kereta Prot0n Saga dipandu seorang lelaki dalam perjal.anan dari arah Ampang menghala ke Lembah Jaya.

Sebaik tiba di l0kasi, kereta itu hiIa.ng kaw.aIan hingga terba.bas lalu meIan.ggar pembahagi jalan dan masuk ke laluan bertenta.ngan.

Penu.mpang kereta iaitu isteri pemandu terba.bit berusia 28 tahun ters.epit di tempat duduk penu.mpang hadapan dan dis.ahkan meni.nggal di tempat keja.dian.

SaIah se0rang anak pasangan terba.bit iaitu seorang ba.yi perempuan berusia 15 hari dilap0rkan pa.rah dan dis.ahkan meni.nggal ketika mene.rima rawa.tan di Jab.atan Kecem.asan H0spital Ampang, katanya dalam kenyataan, hari ini.

Mohamad Farouk berkata, se0rang lagi anak pasangan terba.bit iaitu kanak-kanak lelaki juga dilap0rkan pa.rah, manakala pemandu kereta itu pula mengaI.ami ced.era ringan dan mereka dira.wat di Jab.atan Kece.masan H0spital Ampang.

Ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sak.si be.bas yang menyak.sikan keja.dian itu diminta untuk tampiI menya.lurkan makI.umat berkenaan keja.dian dengan menghubungi pegawai penyi.asat, Inspekt0r Nur Nadzirah Abdul Rahim di talian 012-4401093, katanya.

Sementara itu, Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Ampang Ariff Mohamed Kassim berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan berhubung keja.dian itu jam 10.27 malam.

Seramai lapan angg0ta bersama beberapa jen.tera dikej.arkan ke l0kasi keja.dian. Sebaik tiba, kami mendapati sebuah kereta Prot0n Saga terba.bas memba.bitkan empat ma.ngsa.

Tiga daripada ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Ampang oleh 0rang awam, manakala se0rang lagi ma.ngsa ters.epit di tempat duduk penumpang hadapan berjaya dikel.uarkan beberapa minit kemudian.

Bagaimanapun, ma.ngsa yang ters.epit dis.ahkan meni.nggal du.nia di l0kasi. Ma.yat ma.ngsa dise.rahkan kepada pihak p0Iis untuk tind.akan lanjut,katanya.

Semoga suaminya dan anak sulungnya cepat sem.buh dan m0ga r0h isterinya dan ba.yi perempuannya tenang disana.Al fatihah.

Sumber : hm / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *