Semasa

“Perjalanan Tiga Sahabat Bercuti Bertuk4r Tragedi Yang Tr4gis” – Lelaki M4ut Kepala DiglLis L0ri.

“Semasa cuba mem0t0ng, m0t0sikal ditun.ggangi ma.ngsa hila.ng kaw.alan dan berg.esel dengan dua buah m0t0sikal rakannya. Ketiga-tiga mereka terj.atuh dan kep.ala ma.ngsa digi.lis 0leh l0ri tersebut,”

JASIN : Perjal. anan tiga sekawan bercuti di pusat peranginan A’Fam0sa Res0rt di sini bera.khir trag.edi apabila se0rang daripada mereka m.aut digi.lis l0ri dalam kemal.angan di kilometer 176.6 Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) arah utara di sini hari ini.

Dalam keja.dian pu.kul 12.30 tengah hari itu, Muhammad Shahrul Fadzli Jemahal, 24, menin.ggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.ala.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) negeri, Superintenden Hasan Basri Yahya berkata, keja.dian berl.aku ketika ma.ngsa dan dua lagi rakannya masing-masing menun.ggang mot0sikal dalam perjal.anan dari Pekan Nanas, Johor ke A’Famosa Resort.

Menurut belia, setiba di l0kasi ma.ngsa yang menun.ggang mot0sikal jenis Yamaha 135LC cuba mem0t0ng sebuah l0ri, namun berge.sel dengan m0t0sikal rakannya.

“Semasa cuba mem0t0ng, m0t0sikal ditu.nggangi ma.ngsa hila.ng kaw.alan dan berge.sel dengan dua buah mot0sikal rakannya.

“Ketiga-tiga mereka terj.atuh dan kep.ala ma.ngsa digi.lis oleh l0ri tersebut,” katanya ketika dihubungi Utus4n Malaysia.

Mengulas lanjut, Hasan berkata, dua lagi penun.ggang berusia 31 dan 36 tahun bagaimanapun tersel.amat tetapi menga.lami keced.eraan di bahagian ba.dan, ka.ki dan tan.gan.

“Ma.ngsa yang digi.lis menin.ggal du.nia di tempat keja.dian, manakala dua lagi rakannya dikej.arkan ke H0spital Al0r Gajah untuk dibe.rikan raw.atan.

“Ma.yat ma.ngsa telah diha.ntar ke Jab.atan F0rensik h0spital sama bagi pr0ses be.dah sia.sat,” katanya.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *