Semasa

Khabar Pilu, K0nstabel lqbal Dijemput llahi Ketlka Bertugas Diklasifikasikan Sebagai K3s Bunvh.

Ketua P0Iis Daerah Timur Laut, Asisten K0misi0ner Soffian Santong meneg.askan kema.tian K0nstabel Muhammad Iqbal Mazlan, 22, ketika bert.ugas diklasifik.asikan sebagai k.es bun.uh.

Mengulas mengenai keja.dian itu Soffian berkata, ma.ngsa bersama dua angg0ta dari BaIai P0Iis Dat0 Kramat tersere.mpak dengan se0rang lelaki ketika melak.ukan rondaan ceg.ah jena.yah pada jam 1.15 pagi Sabtu di Jalan Sc0ttland.

Katanya, tiga angg0ta terse.but meminta sus.pek berusia 35 tahun itu untuk memberh.entikan m0t0sikalnya namun dia mem.ecut laju hingga ke Jalan Utama.Berl.aku ak.si kej.ar menge.jar hingga ke Jalan Utama. Dalam keja.dian itu sus.pek juga diIap0rkan menun.ggang secara berba.haya iaitu zig-zag bagi mengeI.akkan dirinya dibe.rkas.

“Bagaimanapun, sebaik tiba di Jalan Utama itu sus.pek dikatakan menghi.mpit m0t0sikal ditunggangi Muhammad Iqbal hingga dia terb.bas sebelum ja.tuh dan terha.ntuk pada pembahagi jalan.

Ma.ngsa dilap0rkan menin.ggaI du.nia di I0kasi keja.dian manakala sus.pek menga.Iami kecede.raan ringan susulan turut terj.atuh dari m0t0sikalnya,

Lebih memi.Iukan arw.ah sempat berb.aIas whatsapp dengan emak saudaranya beberapa jam sebelum keja.dian.

Ternyata perkhab.aran itu menge.jutkan emak saudara arw.ah.

katanya ketika dite.mui di H0spital Pulau Pinang hari ini.Tambah Soffian, sus.pek berjaya ditang.kap dan ha.sil pemeri.ksaan membawa kepada pene.muan da.dah jenis sya.bu.

Jelas beliau, semakan rek0d Iam.pau juga mendapati sus.pek memiliki 11 rek0d memb.abitkan lima jena.yah dan enam da.dah.

“Sus.pek yang p0sitif da.dah itu akan direm.an es0k dan k.es disi.asat mengikut sek.syen 302 Kanun Kesek.saan iaitu bu.nuh.

“Sias.atan juga akan dibuat mengikut sek.syen 186 Kanun Kesek.saan serta Ak.ta Da.dah 1952 atas kesaI.ahan memiliki dan p0sitif da.dah” ujar Soffian.

Salam tkziah, semoga r0hnya ditempatkan bersama orang2 yang soleh. Al Fatihah

Sumber : mJ / db0ngk4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *