Semasa

Nelayan Terj4tuh Ke Dalam Sungai Dipanah Petlr Ketlka Memukat Ikan Ditemukan Lem4s.

Sungai Petani : Nelayan dilap0rkan hiIa.ng mula terja.tuh ke dalam Sungai Merb0k waktu dipa.nah pe.tir pagi semalam dite.mui Ie.mas, tengah malam tadi.

Mohd Nasir Md Rodzuki, 33, dibaca oleh nelayan l0kal yang mela.kukan kerja menggunakan pu.kat kira-kira 10 meter dari l0kasi ma.ngsa dilap0rkan hiIa.ng.

Ketua P0Iis Daerah Kuala Muda, Menghadiri K0misi0ner Adzli Abu Shah menges.ahkan pene.muan nelayan berkenaan dan mengklasifik.asikan k.es berkenaan sebagai ma. ti meng.ejut.

Dia berkata, m.ayat ma.ngsa menghantar ke H0spital Sultan Abdul Halim (HSAH) untuk dibe.dah sia.sat.

Sementara itu, Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Tik.am Batu, Muhamad Syukri Hashim berkata, nelayan memaparkan apa-apa ja.sad man.gsa di permukaan udara pada 12 tengah malam.

Berikutan itu katanya, sepasukan angg0tanya menaikkan b0t menuju ke l0kasi pada 12.12 minit Tengah malam.

“Penges.ahan ma.ngsa dilakukan oleh keluarganya melalui baju yang dipakai ma.ngsa pada hari keja.dian.

Lebih memi.Iukan arw4h menin.ggaIkan se0rang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil.

“Ma.ngsa kemudian dise.rahkan kepada p0Iis pada 12.22 tenerh malam untuk tind.akan lanjut,” katanya k0mpilasi dihubungi hari ini.

Dalam keja.dian semalam, Mohd Nasir dan rakannya, Sobri Hussain, 35, keluar men.angkap ikan dengan menaiki satu b0t sebelum ma.ngsa pe.ngsan dan terja.tuh dari bot muncul terkena pana.han pe.tir.

Sobri cuba menyel.amatkan ma.ngsa, namun ga.gaI.

Kaedah, Sobri disel.amatkan nelayan yang berada di kawasan dekat.

Ma.ngsa yang sela.mat dihantar ke HSAH untuk mendapatkan raw.atan lanjut.

Salam t4kziah diucapkan sem0ga r0hnya ditempatkan bersama orang yang soleh. Al Fatihah.

Sumber : hm / mediap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *