Keluarga

Tular Kisah Sedih Bayl Berusia 3bulan M4ut Dipukul Bapanya Yang Vlral Di Laman S0sial.

Setiap ibu bapa yang baru meni.mang cahaya mata pasti gembira apatah lagi selepas 9 bulan mena.ntikan kela.hiran anak mereka.

Sebagai bapa, mereka sepatutnya menjadi peli.ndung kepada anak-anak namun lain yang terj.adi dalam k.es baru-baru ini apabila bayi berusia 3 bulan m.aut dipu.kul bapanya. Malah, vide0 bayi tidak berd0sa itu dipu.kul oleh bapa durjana itu turut tu.lar di me.dia s0sial.

Lap0ran me.dia membe.ritahu bayi 3 bulan itu dipu.kul sehingga ma.ti oleh bapanya yang ketika itu sedang menu.mbuk ibu bayi berke.naan namun mengalihkan kemar.ahannya itu kepada si kecil yang tidak berd0sa itu.

Lelaki berkenaan, Mustafa Gafar dida.kwa mem.ukul anak perempuannya, Elif Ada Topcu, sehingga ma.ti di pangsapuri tingkat empat mereka di daerah Serik di bandar Antalya di Turki pada 14 November.

Elif Ada Topcu, bayi tiga bulan

Ibu ba.yi berkenaan iaitu Beyza Nur Topcu berkata dia berten.gkar dengan Gafar mengenai hal duit, namun lelaki berkenaan berti.ndak memu.kulnya. Pertengk.aran yang berl.aku itu menge.jutkan bayi mereka yang terk.ejut kemudian mena.ngis.

Gafar yang mendengar tangi.san anak perempuannya dida.kwa memu.kulnya di mu.ka dan kep.ala bayi berkenaan.

Selepas dikerjakan suaminya, Beyza melihat keadaan anaknya apabila menga.lami kes.an le.bam dan terus membawanya ke h0spital.

Beyza Nur Erol, ibu Elif Ada Topcu


Beyza Nur Erol bersama ibunya

Setibanya di h0spital, d0kt0r memberitahu anaknya itu perlu berjumpa pa.kar neur0l0gi, namun terp.aksa terpaksa menunggu sehingga kees0kan harinya kerana tiada pakar neur0l0gi yang boleh memeriksa ba.yi berkenaan pada lewat malam.

Bagaimanapun, kees0kan paginya Beyza mendapati anaknya itu tiada tin.dak ba.las dan berbuih di mulut.

Mustafa Gafar, who allegedly beat Elif Ada Topcu, a 3-month-old baby girl, to death in Antalya, Turkey on 15th November 2021. (@mustafa.gafar.311/Newsflash)

Beyza menghubungi ibunya yang kemudian menghubungi perkhid.matan kecem.asan dan menges.ahkan bahawa Elif telah menin.ggal du.nia. Beyza yang kece.wa pergi ke balai polis dan membuat lap0ran terhadap suaminya Gafar.

Gafar telah dita.han dan disia.sat berhubung insi.den itu Bagaimanapun, buat masa ini tidak dapat dipastikan sama ada sus.pek telah did.akwa.

Sumber : Anan0va News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *